Facebook G YT Twitter

UWAGA!

Strona nie przechowuje żadnych danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem autorów i bohaterów artykułów.

Administrator

Marek Malman 

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wykaz wód górskich w okręgu Gdańsk.

  

 

Informator wód krainy pstrąga i lipienia – Okręg PZW w Gdańsku

 

Dorzecze

Rzeka główna krainy ryb łososiowatych

 

Łowisko

 

Szczegółowe granice łowiska

 

Miasto gmina

Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy.

1

2

3

4

5

6

Martwa

Wisła

Motława

Kłodawa

1. Od zastawki piętrzącej poniżej  jeziora Małego

(Mierzeszyńskiego) do jazu w m. Rusocin.

Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

 

2. Od jazu w Rusocinie do ujścia do Motławy.

Pruszcz Gdański

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.10 do 31.12.

Motława

Kłodawa

Styna

Od zastawki poniżej jeziora Godziszewskie do ujścia do Kłodawy z wyłączeniem wód jez. Sobowidzkie do zastawki poniżej tego jeziora.

Trąbki Wielkie

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

Czerwona

Struga

Od mostu na drodze Ełganowo – Kleszczewo do ujścia do Kłodawy.

Trąbki Wielkie

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

Radunia

Radunia

1. Od przegrody na wypływie z jeziora Trzebno do lewobrzeżnego dopływu bez nazwy, 1,5 km od stacji kolejowej Babi Dół w kierunku stacji Kiełpino Kartuskie.

Somonino

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

 

 

2. Od w/w lewobrzeżnego dopływu bez nazwy do zbiornika zaporowego Rutki.

Somonino

Rezerwat przyrody “Jar rzeki Raduni”.

Wędkowanie zabronione.

 

 

 

3. Od zapory zbiornika Rutki do młyna w Żuko- wie.

Żukowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania zło- wionych lipieni oraz posiadania przy so- bie lipieni złowionych poza w/w odcin- kiem. Wymiar ochronny pstrąga 33 cm. Od 01.10 do 31.05 połów wyłącznie z brzegu.

 

 

 

4. Od młyna w Żukowie do jazu piętrzącego przy elektrowni w Lniskach.

Żukowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

 

 

5. Od w/w jazu do mostu drogowego na trasie

Lniska – Przyjaźń.

Żukowo

Wędkowanie zabronione

 

 

 

6. Od w/w mostu do zbiornika Łapino.

Żukowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

 

Stara Radunia

Od połączenia z Reknicą w m. Kolbudy do połą- czenia z kanałem elektrowni w Bielkowie.

Kolbudy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

Mała Słupina

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Klasztorne

Duże do ujścia do Raduni z dopływami.

Żukowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Radunia

Strzelenka

(Strzelniczka)

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Tuchomskie- go do ujścia do Raduni.

Gdańsk

Żukowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

 

Reknica

1. Od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Małe Ząbrsko do granicy rezerwatu „Jar rzeki Reknicy”.

Przywidz

Kolbudy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

 

2. Od granicy rezerwatu „Jar rzeki Reknicy” do progu byłego młyna w Kolbudach.

Kolbudy

Rezerwat przyrody “Jar rzeki Reknicy”

Wędkowanie zabronione.

 

 

 

3. Od progu byłego młyna w Kolbudach do połą- czenia z Radunią w Kolbudach.

Kolbudy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

Wisła

Wisła

Brda

Od jazu piętrzącego w Mylofie do mostu drogo- wego w m-ci Nadolna Karczma.

Czersk

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12

 

Brda

Chocina

Od źródeł do jeziora Karsińskie.

Chojnice

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

Brda

Zbrzyca

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Parzyń do jeziora Milachowo wraz z rzeką Mlusina od 50m poniżej wypływu z jeziora Leśno Dolne do ujścia do Zbrzycy.

Brusy

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Wda (Czarna

Woda)

Wda (Czarna

Woda)

1. Od jazu młyna w m. Lipusz do ujścia do jezio- ra Radolne oraz obszar wody jeziora Schodno i rzeki Trzebiochy od jazu w m. Grzybowski Młyn do jej ujścia do Wdy.

Lipusz

Kościerzyna

Obręb ochronny.

Wędkowanie zabronione.

 

 

 

2. Od jazu w Jeziornej (poniżej jeziora Wdzydze)

do elektrowni we Wdeckim Młynie.

Karsin Czersk Kaliska Osieczna Lubichowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowa- nia. od 01.09 do 31.12.

 

 

 

3. od ww. elektrowni do mostu w Błędnie na tra- sie Łuby - Łoboda

Osiek

Przynęty sztuczne i roślinne

 

 

Niechwaszcz

Od 50m poniżej wypływu z jez. Leśno Dolne do ujścia do Wdy

Brusy, Czersk

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania. od 01.09 do 31.12.

 

 

Struga Zimne

Zdroje

Na całej długości

Kaliska

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania. od 01.09 do 31.12.

 

Wierzyca

Wierzyca

1. Od 50m poniżej wypływu z jeziora Grabow- skie do jeziora Wierzysko.

Nowa Karczma, Liniewo, Kościerzyna

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Wierzyca

Wietcisa

1. Od 50m poniżej wypływu z jeziora Przywidz do mostu kolejowego w Skarszewach wraz z Rutkownicą.

Przywidz, Nowa Karczma, Skarszewy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

 

2. Od mostu kolejowego w Skarszewach do jazu piętrzącego w Skarszewach.

Skarszewy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.10 do 31.12. Od 01.07 do 30.09 –

woda nizinna.

 

 

 

3. Od jazu piętrzącego w Skarszewach do ujścia do Wierzycy.

Skarszewy

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

Zatoka Pucka

Zagórska Struga

Zagórska

Struga

1. Od wypływu z jeziora Marchowo do Ośrodka

Zarybieniowego w Rumi.

Rumia

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.09 do 31.12.

 

 

 

2. Na terenie Ośrodka Zarybieniowego w Rumi .

Rumia

Wędkowanie zabronione.

 

 

 

3. Od Ośrodka Zarybieniowego w Rumi do uj- ścia do Zatoki Puckiej.

Rumia

Kosakowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12.

Zatoka Pucka

Reda

Reda

1. Od źródeł do ujścia do jez. Orle

Wejherowo Luzino Łęczyce

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. Wymiar ochronny lipienia – 35cm.

 

 

 

2.Od cementowni w Wejherowie do mostu w cią- gu ul. Chopina.

Wejherowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania złowionych lipieni. Zakaz posiadania przy

sobie lipieni złowionych poza tym odcinkiem. Od 01.10 do 31.05 połów wyłącznie z brzegu.

 

 

 

3. Od mostu w ciągu ul. Chopina w Wejherowie do jazu w Ciechocinie.

Wejherowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Wymiar ochronny lipienia – 35cm.

 

 

 

4. Od jazu w Ciechocinie do ostatniego zrzutu wody z obiektu tuczu pstrąga z lewego brzegu Redy.

Reda

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.10 do 31.12. Wymiar ochronny lipienia – 35cm.

 

 

 

5. Od ostatniego zrzutu wody z obiektu tuczu pstrąga z lewego brzegu Redy do tablic wyzna- czających granice rezerwatu przyrody znajdują- cego się poniżej mostu na trasie Mrzezino – Ka- zimierz.

Reda

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Wymiar ochronny li- pienia – 35cm.

 

 

 

6. Od w/w granic rezerwatu do ujścia do Zatoki

Puckiej

Puck

Rezerwat Przyrody “BEKA” . Wędko- wanie zabronione.

 

 

Stara Reda

Od jazu ulgi znajdującego się powyżej cemen- towni w Wejherowie do połączenia z kanałem Redy poniżej cementowni.

Wejherowo

Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od

01.10 do 31.12. Od 01.01 do końca lutego połów wyłącznie z brzegu. Wymiar ochronny lipienia – 35cm.

Reda

Bolszewka

Bolszewka

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Miłoszewo do ujścia do kanału Redy.

Luzino

Wejherowo

Przynęty sztuczne. Od 01.10 do 31.05. połów wyłącznie z brzegu

 

 

Gościcinka

(Gościcina)

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Wysoka do ujścia do Bolszewki.

Szemud

Wejherowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Reda

Cedron

Na całej długości.

Wejherowo

Wędkowanie zabronione.

Morze

Bałtyckie

Piaśnica

Piaśnica

Od konstrukcji trwałych przestawy węgorzowej stawianej poniżej jeziora Żarnowieckiego do uj- ścia do Morza Bałtyckiego.

Krokowa

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12.

Od 01.05 do 31.08. – woda nizinna

 

 

Bychowska

Struga

Od 50m poniżej wypływu z jez. Choczewo do uj- ścia do jeziora Żarnowieckiego.

Krokowa

Gniewino

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Czarna Wda

Czarna Wda

Od źródeł do mostu Kolejowego na trasie Sławo- szyno – Kłanino.

Krokowa

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Łeba

Łeba

Od 50m poniżej wypływu z jeziora Wielkie do ujścia rzeki Węgorzy (powyżej Lęborka), z wyłą- czeniem jezior: Reskowo i Sianowskie.

Chmielno Kartuzy Linia Łęczyce

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

Od 01.10. do 31.05 połów wyłącznie z brzegu.

 

 

Chełst

Od źródeł do ujścia do jeziora Sarbsko.

Choczewo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

Słupia

Słupia

Od jazu w Sulęczynie do ujścia do jeziora Żu- kowskie.

Sulęczyno

Parchowo

Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

 

You have no rights to post comments

Najnowsze Posty na forum

  • Brak postów do publikacji.

Nie jesteś zalogowany.

Logowanie

ecyprinus2

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

PayPal.Me/MarekMalman

Kto jest On Line

Odwiedza nas 281 gości oraz 0 użytkowników.

Grodziska Pirissani

Wczesnośredniowieczne grodziska plemienia Pirrissani

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/marfish/domains/marfish.pl/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem