Facebook  YT TwitterKM official linkedin logo tile

Złów i wypuść

Wykaz ryb Księgi Ocalenia

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KsiegaminiWykaz ryb zawierający okresy i wymiary ochronne ryb ich miejsce występowania oraz warunki jakie musi spełnić zgłaszający wypuszczoną rybę do KSIĘGI REKORDÓW MARFISHA ( KSIĘGI OCALENIA).

Wykaz ryb, które mogą być wpisane do KSIĘGI OCALENIA, będącej zarazem księgą rekordów portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda. Ryby pogrupowane sa według ich rodzin za wyjątkiem ryb prawnie chronionych, które znajdują się w jednej wspólnej grupie. Ryby prawnie chronione wystepują w KSIĘDZE OCALENIA na innych zasadach niż pozostałe.

Chcąc zgłosić wypuszczoną rybę do KSIĘGI REKORDÓW MARFISHA (KSIĘGI OCALENIA) należy spełnić wszystkie wymogi regulaminu.

 

 

 

 

 

1.) Ryby prawnie chronione

Ryb będących pod ochroną nie wolno łowić. Zdaża się jednak, że czasem są przyłowem podczas wędkowania. Te ryby należy bezwzględnie wypuszczać. Dlatego też wedkarz zgłaszajacy rybę do KSIĘGI OCALENIA nie otrzyma tytułu BEZKRWAWEGO ŁOWCY MARFISHA. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby honorowo zgłosić taką rybę do księgi.

 

alosa4 

 

 a) ALOSA (Rodzina śledziowate) W morzu Bałtyckim występuje Aloza i Paprosz.

 

 

 

 

czarnoplamka

 

 

b) BABKA CZARNOPLAMKA (Rodzina babkowate) W Polsce liczna wzdłuż zachodniej części wybrzeża Bałtyku.

 

 

 

 

ciosac) CIOSA (Rodzina karpiowate) Na terenie Polski niewielka populacja ciosy występuje w Zalewie Wiślanym, przyujściowym odcinku Wisły oraz w Zalewie Szczecińskim i prawdopodobnie w jeziorze Dąbie oraz przyujściowym odcinku Iny i na odcinku Odry łączącym jezioro Dąbie z Zalewem Szczecińskim. Stwierdzono także jej niewielkie populacje żyjące w jeziorach przymorskich.

 

 

 

jesiotrostronosy

d) JESIOTR OSTRONOSY (Bałtycki). Oficjalnie wyginął w latach 70tych XXw. Żył w Odrze i Wisle i w ich dopływach oraz w Bałtyku. Oficjalnie kiedyś Słońce krążyło wokół Ziemi... Jesiotr ostronosy jest symbolem KSIĘGI OCALENIA.

 

 

koza

e) KOZA ( Rodzina piskorzowate) W Polsce występuje na terenie całego kraju za wyjątkiem obszarów górskich.

 

 

 

 

piekielnica

f) PIEKIELNICA (SZWEJA) (Rodzina karpiowate) W Polsce jej populacja nie jest liczna. Występuje w czystych, dobrze natlenionych rzekach.

 

 

 

 

 

piskorz

g) PISKORZ (Rodzina piskorzowate) Spotykany jest w słabo natlenionych wodach. Jego siedliskiem są więc wszelakie zbiorniki wodne o mulistym dnie, ze stojącą lub wolno płynącą wodą. Zamieszkuje torfowiska, rowy melioracyjne, kanały, odnogi rzek, starorzecza, stawy i małe jeziorka.

 

 

 

rozankasamica

 

 

h) RÓŻANKA Jej siedliskiem są strefy przybrzeżne wolno płynących wód dolnych partii rzek, starorzeczy, rozlewisk, strumieni, stawów i zarośniętych jezior. Lubi miejsca o mulistym dnie przy brzegu, silnie zarośnięte roślinnością.

 

 

 

 

 

 

sliz

 

i) SLIZ (Rodzina przylgowate) W Polsce jest pospolity w rzekach górskich, występuje w krainach pstrąga, lipienia i brzany. Jego siedliskiem są zarówno rzeki górskie jak i nizinne oraz wody stojące.

 

 

strzelbapotokowasamiec

 

j) STRZEBLA POTOKOWA (Rodzina karpiowate) Jej siedliskiem są czyste, chłodne, dobrze natlenione wody płynące a także jeziora o żwirowo - kamienistym dnie.

 

 

wezynka

 

k) WĘŻYNKA (Rodzina igliczniowate) Występuje w Bałtyku.

 

 

 

 

 

2.) Karpiowate

 

Bolen

 

 

a) BOLEŃ (Rodzina karpiowate) Występuje w rzekach głównie w krainie leszcza. Okres ochronny: 01.01 – 30.04 Wymiar ochronny: 40 cm.  

 

 

Brzana

 

b) BRZANA (Rodzina karpiowate) Występuje w rzekach głównie w krainie brzany. Okres ochronny: od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar ochronny: 40 cm.

 

 

 

certa

c) CERTA (Rodzina karpiowate) Wystepuje w rzekach, jest rybą wędrowną docierającą w czasie tarła nawet do krainy lipienia. Wymiar ochronny: 30 cm Okres ochronny: w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada, w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 czerwca. 

 

 

jazz

 

d) JAŹ ( Rodzina karpiowate) Występuje w rzekach i jeziorach.  Okres ochronny: nie ma. Wymiar ochronny: do 25 cm

 

 

 

 

 

 

 

jelec 

e) JELEC (Rodzina karpiowate) Spotykany w rzekach i potokach. Występuje na wszystkich „piętrach" rzek najliczniej w krainie brzany. Spotykany jest także w jeziorach przepływowych gdzie wykształca formę o nieco wyższym ciele. Rzadko występuje w słabo zasolonych zatokach bałtyckich. Jest rybą towarzyską, stadną. Okres ochronny: brak. Wymiar ochronny: 15 cm.

 

 

 

 

Karas

f) KARAŚ POSPOLITY ( Rodzina karpiowate) Spotkać go można w jeziorach, zbiornikach zaporowych, stawach, wyrobiskach, rzekach średnich i dużych nizinnych. Najbardziej lubi płytkie i małe zbiorniki. Nie ma okresu ani wymiaru ochronnego.

 

 

 

 

 

 

sazan

 

g) KARP (Rodzina karpiowate) Występuje wszędzie tam gdzie został wpuszczony. Okres ochronny: nie ma. Wymiar ochronny: 30 cm (nie dotyczy rzek)

 

 

 

 

kielb

 

h) KIEŁB (Rodzina karpiowate) nie ma wymiaru i okresu ochronnego 

 

 

 

 

Klen 

 

i) KLEŃ ( Rodzina karpiowate) Występuje w wodach płyn ących oraz jeziorach i zbiornikach zaporowych w pobliżu ujścia rzek. Okres ochronny: nie ma. Wymiar ochronny: 25 cm

 

 

 

krap

 

j) KRĄP ( Rodzina karpiowate) Występuje powszechnie poza wodami górskimi. Nie ma wymiaru ani okresu ochronnego.

 

 

 

 

 

 

Leszcz

 

k) LESZCZ ( Rodzina karpiowate) W Polsce zamieszkuje niemal wszystkie jeziora i rzeki nizinne oraz przybrzeżną część Bałtyku.Okres ochronny: nie ma. Wymiar ochronny: nie ma.

 

 

 

 

 

 

lin

 

 l) LIN (Rodzina karpiowate)  Występuje powszechnie w jeziorach rzekach i przybrzeżnej strefie Bałtyku.Okres ochronny: nie ma. Wymiar ochronny: do 25 cm.

 

 

 

 

 

Ploc

ł) PŁOĆ (Rodzina karpiowate) W Polsce nie występuje jedynie w wodach górskich za to można ją spotkać w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Płoć okres ochronny: nie ma. Płoć wymiar ochronny: nie ma.

 

 

 

 

 

 

rozpior

 

m) ROZPIÓR (Rodzina karpiowate)W Polsce najliczniej spotykany w dolnej Odrze, Zalewie Szczecińskim i jeziorze Dąbie. Wymiar ochronny 25 cm. Okres ochronny nie ma

 

 

 

 

 

swinka

 

n) ŚWINKA ( Rodzina karpiowate) W Polsce występuje niemal na całym obszarze za wyjątkiem Pomorza Zachodniego.Świnka okres ochronny: od 1 stycznia do 15 maja. Świnka wymiar ochronny: do 25 cm.

 

 

 

 

ukleja

 

o) UKLEJA (Rodzina karpiowate) Jej siedliskiem są wody stojące i wolno płynące. Brak okresu i wymiaru ochronnego.

 

 

 

 

 

Wzdrega

 

p) WZDREGA (Rodzina karpiowate) Jej ulubionym środowiskiem są silnie zarośnięte wolno płynące rzeki oraz jeziora o mulistym dnie. Jest rybą stadną najczęściej przebywająca w strefie przybrzeżnej, porośniętej roślinnością wodną. Okres ochronny: brak. Wymiar ochronny: 15 cm

 

 

 

 

 

 

 

3) Łososiowate 

Glowacica

 

 

a) GŁOWACICA (Rodzina łososiowate). Pierwotnie głowacica występowała w dorzeczu środkowego i dolnego Dunaju. Stąd też nazywa się ją często łososiem Dunaju. Okres ochronny 1 marca – 31 maja. Wymiar ochronny 70 cm. 

 

 

lipien

 

 

b) LIPIEŃ (Rodzina łososiowate) W Polsce występuje w rzekach Pomorza, Karpat i Sudetów. okres ochronny: od 1 marca do 31 maja, wymiar ochronny: 30 cm.

pstragpotokowysamiec

 

 

 

 

c) PSTRĄG POTOKOWY ( Rodzina łososiowate) W Polsce występuje w Beskidach, Tatrach, Sudetach, Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, na dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim i Środkowym, na Warmii i Mazurach. W Wiśle i jej dopływach do ujścia Sanu oraz dopływach Odry do ujścia Bystrzycy : okres ochronny: 1.09 - 31.01 wymiar ochronny: 25 cm. Pozostałe wody : okres ochronny: 1.09 - 31.12 wymiar ochronny: 30 cm.

 

 

 

Trocjeziorowa

 

 

d) TROĆ JEZIOROWA (Rodzina łososiowate). Troć jeziorowa to jeziorowa odmiana pstrąga potokowego. Spotkać ją można w wielu alpejskich, szkockich, a także nadbałtyckich i karpackich jeziorach o chłodnej, dobrze natlenionej wodzie. Występuje także na Mazurach i Pomorzu.  Wymiar ochronny 50 cm. Okres ochronny od 1.IX do 31.I

 

 

 

 

troc samiece) TROĆ WĘDROWNA (Rodzina łososiowate) Występuje w Bałtyku i rzekach do niego wpływających. Wymiar ochronny: 35 cm. Okres ochronny: – w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku 1 X–31 XII (w pozostałym okresie zakaz połowu w czw., pt., sb. i nd.) – na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia 1 XII–koniec II (1 III–31 VIII zakaz połowu w pt., sb. i nd.) – w pozostałych rzekach 1 X–31 XII.

 

 

 

losossamica

 

f) ŁOSOŚ (Rodzina łososiowate) Występuje w Bałtyku i rzekach do niego wpływających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Dorszowate


mietusa) MIĘTUS ( Rodzina dorszowate) Żyje w rzekach z czystą wodą o szybkim nurcie i żwirowatym dnie. Żyje zawsze przy dnie, schowany przed dziennym światłem w różnych kryjówkach. Występuje również w zbiornikach zaporowych. Wymiar ochronny: na rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach 25 cm. Okres ochronny: na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego.

 

 

5.) Okoniowate

okon

 

a) OKOŃ ( Rodzina okoniowate) występuje w większości zbiorników słodkowodnych oraz w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Okres ochronny: brak, wymiar ochronny w większości wód 18 cm.

 

 

 

 

sandacz

 

b) SANDACZ (Rodzina okoniowate). Występuje w stawach, wyrobiskach, jeziorach, zbiornikach. zaporowych, rzekach i płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Okres ochronny: od 1 stycznia do 31 maja. Wymiar ochronny: 45 cm (Kalisz 50cm)

 

 

 

6) Sumowate

Sum

 

a) SUM EUROPEJSKI (Rodzina sumowate). Występuje głównie w rzekach. Zadomawia się również w głębokich zbiornikach zaporowych lub w przepływowych jeziorach usytuowanych w dolnych odcinkach rzek.Okres ochronny: w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca. Wymiar ochronny: 70 cm.

 

 

 

7) Szczupakowate 

szczupak

 

a) SZCZUPAK ( Rodzina szczupakowate) Żyje w wodach słodkich, zarówno płynących jak i stojących, oraz w słonawych wodach Bałtyku. Wymiar ochronny : 45 cm (od 2007 roku) lub 50 cm (niektóre wody). Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 

 

 

8) Węgorzowate

wegorz1

 

a) WĘGORZ EUROPEJSKI (Rodzina węgorzowate) Występuje w Bałtyku, rzekach, stawach, zbiornikach zaporowych i jeziorach. Występuje w rzekach stawach, zbiornikach zaporowych i jeziorach

 

 

 

 

 

Ponadto:

- flądra i dorsz

Księga Ocalenia

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KsiegaminiOgłaszam uroczyście reaktywacją KSIĘGI OCALENIA. Księga ocalenia ma na swoim celu promowanie zasady wypuszczania ryb  oraz zebrania w jedną "księgę" zdjęć i opisów wypuszczonych ryb.

KSIĘGA OCALENIA jest alternatywą dla wszystkich zestawień rekordowych ryb złowionych przez wędkarzy, nie ma jednak na celu konkurowania z nimi. Różni się bowiem od nich tym, że w KSIĘDZE OCALENIA znajdą swoje miejsce nie tylko rekordowe okazy. Ważne, aby ryby te były wypuszczone przez wędkarza w dobrej kondycji do wody. Nie przypadkowo symbolem kampanii jest jesiotr ostronosy (Bałtycki) - ryba, która wyginęła na skutek działalności człowieka. Przykład jesiotra niech posłuży za klucz otwierający umysły aby w przyszłości coś podobnego już się nie wydarzyło.

Wkrótce podane zostaną dokładniejsze informacje i regulamin KSIĘGI OCALENIA, w tym zasady nagradzania uczestników.

Zdjęcia wypuszczonych ryb można przysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

C&R - jeśli masz to robić, rób to dobrze

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

CRO Catch&Release (złów i wypuść)  pisze się już w Polsce całkiem sporo… jednak wciąż zbyt mała ilość wędkarzy wie cokolwiek na ten temat lub wypuszcza ryby w sposób nieprawidłowy, przez co robi im zwyczajnie krzywdę. Kolejną kwestią jest to, czy w ogóle należy potępiać ludzi, którzy niektóre ze swoich zdobyczy zabierają do domu? Cała sztuka to złowić rybę i wypuścić ją w dobrym stanie, a jeżeli już decydujemy się zabierać ryby, to tylko te o odpowiedniej wielkości
i przeznaczone do bieżącej konsumpcji, a nie na zapas… Ale o co dokładnie chodzi z tym C&R?

Do C&R trzeba dorosnąć…

Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

Kto jest On Line

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem