Share this post on:

Zapraszam do mojej recenzji, w ramach cyklu „Piątki z doktorem Piotrem Napierałą” w którym sięgam po książki tylko tego autora, tym razem przeczytałem „Generał Franco. Hiszpania pod rządami dyktatora”

Tak autor się reklamuje: „Publikacja skupia się na ukazaniu historii Hiszpanii w czasach młodości, a następnie dyktatury generała Franco. Opisuje jego karierę wojskową, zaangażowanie polityczne w kraju oraz kontakty m.in. z przywódcami Niemiec, Włoch czy Stanów Zjednoczonych. Przybliża czynniki wybuchu hiszpańskiej wojny domowej, jej następstwa oraz nieustanne przetasowania na najwyższych szczeblach w kraju. Książka obfituje w liczne ciekawostki, odsłaniając przed odbiorcą np. dyplomatyczne wpadki Franco, obraz stosunków pomiędzy hiszpańską Błękitną Dywizją a wojskami III Rzeszy podczas walk o Leningrad czy plan zeswatania Adolfa Hitlera z siostrą założyciela Falangi.”


Share this post on: