Facebook  YT TwitterKM official linkedin logo tile

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin portalu Marfish - wędkarstwo i przygoda oraz wszystkich serwisów podległych..

 

 

 

 

 

§ 1. Wstęp


Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda w tym wszystkich serwisów  i portali powiązanych. Portal główny znajduje się w internecie pod adresem : http://marfish.pl. Do serwisów powiązanych prowadzą linki znajdujące się na listwie głównej w zakładce "Serwisy marfisha".

 

 

1.)Każdy użytkownik rejestrując się w portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda lub w jego serwisach powiązanych jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do jego akceptacji.

 

 

2.) Ważne! Pełny dostęp do wszystkich funkcji portalu posiadają tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.  Administratorzy serwisów powiązanych mają ponadto dostęp do zaplecza CMS, na których postawione są serwisy. Blogerzy zarejestrowani na portalu głównym posiadają pełny dostęp do blogów oraz komponentu galerii zdjęć i video dodanego do nich, łącznie z możliwością publikacji materiałów.§ 2. Definicje


1.) Wydawca (Administrator Główny, Redaktor Naczelny) - właściciel i założyciel Portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda - Marek Malman, zwany dalej: wydawcą lub administratorem głownym zamieszkaly: ul Dąbrowskiego 10a/3, 74-200 Pyrzyce.

 

 

2.) Portal Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda – znajdujący się pod adresem http://marfish.pl, zwany dalej portalem marfish.pl lub portalem. W rejestrze dzienników i czasopism wpis z dnia 28.06.2011 r na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie Sekcja Rejestrowo Egzekucyjna Sygn. akt I Ns Rej. "Pr" 41/11. Portal umieszczony jest na serwerze home.pl. Portal istnieje od: 01.01.2009.

 

 

3.) Portale i serwisy powiązane - wszystkie portale i serwisy znajdujące się w internecie jako subdomeny marfish.pl,  

 

 

4.) Regulamin Portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda - niniejszy zbiór przepisów, określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów portalu, obowiązujący każdego użytkownika.

5.) Polityka prywatności - zbiór zasad bezpieczeństwa, informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

6.) Użytkownik portalu - osoba dokonująca dobrowolnej rejestracji, zgodnie z zasadami regulaminu. Użytkownik portalu marfish.pl zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swojego imienia i nazwiska. Profil użytkownika, który nie spełnił tego wymogu, lub podał fałszywe dane może zostać usunięty przez Administratora Głównego. W szczególnych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu mogą być tworzone profile bez imienia i nazwiska użytkownika, wymaga to jednak zgody Wydawcy.

7.) Profil użytkownika - konto osoby zweryfikowane i zatwierdzone przez Administratora Głównego, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracji - udostępniające pełen zakres funkcji portalu marfish.pl poza funkcjami, do których dostęp można uzyskać za zgodą Wydawcy (należą do nich uprawnienia blogera, administratora, moderatora i autora). W każdej chwili, każdy użytkownik, może dokonać edycji własnego profilu, jak również zwrócić się z prośbą o usunięcie konta.

 

8.) Administrator - osoba wyznaczona/powołana przez Wydawcę do zarządzania całością lub wydzieloną częścią portalu, marfish.pl odpowiadająca za jego sprawne działanie.

9.) Moderator - osoba wyznaczona/powołana przez Wydawcę do kontroli wydzielonej części portalu marfish.pl, posiadająca dostęp do narzędzi technicznych zarządzania treścią na poziomie wyższym niż zwykli użytkownicy.

 

 

10.) Bloger - autor tekstów prowadzący na portalu marfish.pl swojego własnego bloga w oparciu o komponent K2, posiada on także uprawnienia autora.

 

 

11.) Autor - autor tekstów publikujący je na stronach portalu marfish.pl.

12.) Procedura rejestracji - zasady zakładania i rejestracji kont użytkowników portalu marfish.pl.


§ 3. Informacje ogólne


1.) Właścicielem i założycielem Portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda jest Marek Malman zwany dalej Wydawcą z siedzibą redakcji w  Pyrzycach ul. Dąbrowskiego 10a/3. Pełni on rolę Administratora Głównego i Redaktora Naczelnego.

 

 

2.) Portal Marfish.pl wędkarstwo i przygoda jest niezależnym portalem, stanowiącym własność prywatną wydawcy i nie jest związany bezpośrednio z żadną organizacją.

 

 

3.) Portal Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda jest dedykowany wszystkim osobom, które interesują się zagadnieniami, których tematyka jest poruszana na jego stronach i serwisach podległych. Portal marfish.pl służy do wymiany doświadczeń jak też prezentacji własnych  osiągnięć w różnych dziedzinach, Do dyspozycji użytkowników wydawca oddaje portal licząc na aktywny udział w jego współtworzeniu.  Wydawca pragnie stwarzać tu warunki do indywidualnego kształtowania wizerunku własnego użytkowników oraz portalu jako całości.

a.) tematyka poruszana na portalu marfish.pl to: wędkarstwo, akwarystyka, muzyka, piłka nożna i inne.

 

 

4.) Korzystanie z zasobów portalu marfish.pl przez użytkowników jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcji, jest prawidłowa rejestracja użytkownika, dokonana przez wypełnienie formularza rejestracji. W przypadku blogów oraz uprawnień autora wymagana jest akceptacja Wydawcy.

 

 

5.) Korzystający z portalu marfish.pl użytkownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad etycznych oraz kultury dobrego wychowania.

 

 

6.) Zabrania się zamieszczania wypowiedzi i zdjęć obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego, wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm i komunizm, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym, promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.

 

 

7.) Korzystanie z portalu marfish.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

 

8.) Uprawnienia redagowania artykułów posiadają użytkownicy o specjalnych prawach dostępu, m.in. : Autorzy / Blogerzy / Wydawcy / Administratorzy. Specjalne prawa dostępu przyznaje Administrator główny na wniosek użytkownika portalu. Ostatecznej weryfikacji oraz publikacji wszelkich treści dokonuje Administrator portalu.

 

 

9.) Portal Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda świadczy usługi drogą elektroniczną w oparciu o definicje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W rozumieniu art. 2 tej ustawy określa się:


a.) adres elektroniczny (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - definicja systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
b.) informacja handlowa - definicja każdej informacji przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
c.) system teleinformatyczny - definicja zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676)
d.) środki komunikacji elektronicznej - definicja rozwiązań technicznych, w tym urządzeń teleinformatyczne, jak również współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.§ 4. Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa określa  Polityka prywatności.§ 5. Reklama i promocja


1.) Portal Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda daje możliwości reklamy Twojej działalności i twórczości.  W tym celu portal  marfish.pl oferuje różne formy prezentacji treści promocyjno - reklamowych. Jedną z form reklamy jest wymiana banerami>>>.

 

 

2.) Wydawca zastrzega sobie odmowę publikacji bez dodatkowych wyjaśnień, treści nadesłanych lub zamieszczonych w  portalu, jak również w momencie stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń prawnych. Zabrania się podawania linków do stron: naruszających prawo, eMule, torrent-ów, itp.

 

3.) Bezpłatne formy promocji dla Ciebie lub firmy. Szczegóły znajdziesz tutaj>>>

4.) Płatne formy promocji dla Ciebie lub firmy. Szczegóły znajdziesztutaj>>>§ 6. Artykuły


1.) Artykuły - informacyjne działy portalu marfish.pl oraz serwisów i portali powiązanych, z podziałem na  sekcje/kategorie tematyczne prezentowane w formie wypowiedzi publicystycznych.

 

 

2.) Publikowane  artykuły, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

3.) Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby opublikowane artykuły, były prezentowane w przejrzystej formie, a ich treść i źródło publikacji rzetelna i sprawdzona.

 

 

4.) Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie informacji i treści artykułów.

 

 

5) Do artykułów dodawanych przez użytkowników z uprawnieniami autora mają zastosowanie przepisy dotyczące Blogów - § 7.

 


§ 7. Blogi


1.) Korzystanie z działu Blogi  jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem prowadzenia blogów jest posiadanie aktywnego konta blogera.

2.) Aktywne konto blogera tworzone jest przez Wydawcę portalu na wniosek zainteresowanego użytkownika. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia konta blogera bez podania przyczyn. Każdy bloger ma możliwość edycji własnych wpisów, jak również dostęp do opcji ich usuwania.

3.) Zabrania się publikacji blogów, zawierających grafiki, materiały audio/video, pliki, linki, itp. naruszające normy etyczne i społeczne, a w szczególności nawiązujące do treści pornograficznych, rasistowskich , ogólnie uznanych za obraźliwe, i innych naruszających, obowiązujące przepisy prawa.

4.) Publikując treść bloga, bloger musi pamiętać o zachowaniu majątkowych praw autorskich do treści oraz dołączonych elementów (zdjęcia, materiały video, pliki), a w opublikowanym materiale, przysługują mu wszystkie stosowne licencje, nadające prawo do publikacji treści zgodnie z prawem.

5.) Blogerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści, w opublikowanych przez nich blogach.

6.) W przypadku naruszenia regulaminu, Wydawca portalu ma pełne prawa do wstrzymania/usunięcia treści blogów opublikowanych przez blogerów.

7) Bloger publikując artykuły i zdjęcia na swoim blogu wyraża zgodę na skopiowanie ich przez wydawcę portalu marfish.pl w części lub w całości i umieszczenia ich na stronach portalu. Wydawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia na stronach  portalu opublikowanych materiałów blogera także w przypadku likwidacji konta bloga oraz likwidacji konta użytkownika bez względu na to z czyjej inicjatywy ta likwidacja nastąpiła.

 


§ 8. Forum

Forum wędkarskie portalu marfish.pl służy do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat wędkarstwa i przyrody. Dyskusje na te tematy prowadzone są we wszystkich kategoriach forum z wyjątkiem kategorii FORUM GŁÓWNE oraz HYDEPARK.

1.) W kategorii FORUM GŁÓWNE znajdują się podkategorie:

a) Witaj. Przedstaw się nam. – każdy nowy użytkownik ma tu możliwość napisania czegoś o sobie. Osoby, które pierwszy raz zalogują się na Forum marfish.pl proszone/zobowiązane są o założenie w tej kategorii nowego tematu, w którym napiszą kilka słów o sobie. Pominięcie przedstawienia się będzie traktowane jako nietakt, a tematy rozpoczynane przez nowego użytkownika będą blokowane do czasu, aż dopełni on formalności.

b) Miejsce na sugestie – w tej kategorii można zostawiać sugestie na wszystkie tematy dotyczące całego portalu. Jest to także miejsce, w którym można oficjalnie poskarżyć się na zachowanie użytkownika, który naruszył normy obyczajowe.

c) O forum – to kategoria przeznaczona na tematy dotyczące tego forum. Służy tylko i wyłącznie do poruszania tematów technicznych i organizacyjnych związanych z prawidłowym działaniem forum oraz jego kategorii. Tutaj można zgłaszać propozycje dotyczące zmian w układzie podkategorii lub prośby o utworzenie nowej podkategorii.

d) O portalu marfish.pl – jest to kategoria przeznaczona na tematy dotyczące całego portalu w tym poszczególnych jego działów i komponentów takich jak blogi, TV marfish, galeria zdjęć i inne. Tematy poruszane w tej kategorii mogą dotyczyć zarówno spraw Duke Ellington The Essential kostenlos technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz propozycji związanych z portalem

e) O sklepie marfish.pl – kategoria, w której dyskutujemy na temat sklepu. To tutaj podajemy sugestie dotyczące sprzętu jaki powinien zostać dodany do oferty sklepu, producentów których sprzęt powinien być oferowany w sklepie oraz technicznych rozwiązań zastosowanych w sklepie marfish.pl

2.) W kategorii WĘDKARSTWO znajdują się podkategorie dotyczące naszego hobby. To w tej kategorii dyskutujemy na wszystkie tematy z nim związane.

3.) W kategorii HYDEPARK znajdują się różne podkategorie nie dotyczące wędkarstwa. Można w tej kategorii rozmawiać o wszystkim. Ta kategoria służy także do prowadzenia rozmów o niczym jeśli ktoś ma taką potrzebę i znajdzie dyskutantów. Prowadząc dyskusje w Hydeparku, należy pamiętać, że obowiązuje w nim niniejszy regulamin.

4.) Wszystkie posty nie związane z tematem zakładanych wątków, będą usuwane bez ostrzeżenia.

5.) Treść wysyłanych przez użytkowników wiadomości, powinna być zgodna z danym działem tematycznym forum, dlatego też przed wysłaniem takowej, użytkownik powinien zapoznać się z opisem wszystkich działów tematycznych i wybrać dla swojej wiadomości właściwy dział. W przypadku problemów z wybraniem odpowiedniego działu zawsze można poprosić o pomoc moderatora/administratora.

6.) Tworząc temat należy pamiętać aby nadać mu odpowiedni tytuł.

7.) W wypowiedziach na Forum należy szczególnie unikać:

a) wysyłania wiadomości, które zawierają wyrażenia, treści bądź jakiekolwiek inne materiały, uznane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, nieetyczne, obrażające Eluvium Nightmare Ending scaricare gratis czyjeś uczucia (np. religijne), itp.

b) kasowania wpisów (na czerwono) dokonanych przez Administratorów. Osobą uprawnioną do zmiany lub edycji takiego wpisu jest wyłącznie inny Admin

c) wyrażania się publicznie w sposób wulgarny wobec innych użytkowników

d) załatwiania na forum swoich prywatnych spraw (do tego służą np. wiadomości prywatne - PW, GG lub Skype).

e) wywoływania konfliktów burzących przyjazną atmosferę na forum

f) zbędnych komentarzy

g) ukazywania korespondencji prywatnej bez zgody jej autora

h) ujawniania publicznie danych osobistych (swoich bądź innych osób) takich jak adres, telefon, używanych przez siebie haseł, itp.

i) podawanie linków do eMule, torrent-a, itp.

j) PISANIA DUŻYMI LITERAMI - nie musisz krzyczeć

k) przesadnego formatowania tekstu. Kolorowanie i zwiększanie/zmniejszanie czcionki dozwolone jest tylko w szczególnych przypadkach, kolor czerwony zarezerwowany jest wyłącznie dla administratorów

l) powielania jednego tematu na kilku działach tematycznych.

ł) tak zwanego „nabijania postów" czyli dodawania do wątku nic nie wnoszących do dyskusji postów zawierających jedynie wyrażenia: ok., aha, popieram oraz samych tylko emot ikonek, chyba, że dodanie samej tylko emot ikonki jest jednoznaczną i zrozumiałą odpowiedzią na czyjeś pytanie.

m) umieszczania na forum zdjęć ryb złowionych w okresie ochronnym, niewymiarowych i chronionych prawnie. Zdjęcie takie można umieścić jedynie w komplecie ze zdjęciem pokazującym wypuszczanie ryby.

n )umieszczania na forum zdjęć złowionej ryby na tle pokoju, kuchni lub płytek ceramicznych.

8.) Przy pisaniu na forum należy pamiętać o tym, że:

a) udzielając się w rozpoczętej dyskusji, należy trzymać się z góry narzuconego tematu

b) starać się jasno przedstawiać swój problem, tak żeby inni byli w stanie zrozumieć o co chodzi

c) przestrzegać zasady: zanim zapytasz - poszukaj, używając funkcji "Szukaj" (możliwe, że już wcześniej ktoś zadał pytanie, na które poszukujesz odpowiedzi)

d) każdy post przed wysłaniem należy przeczytać ponownie i sprawdzić (opcja "Podgląd wiadomości"); Należy przykładać dużą wagę do poprawności gramatycznej i ortograficznej postu. W przypadku napisania niepoprawnej wiadomości, można ją edytować i zmienić jej treść tylko przez określony czas (edytować można tylko swoje wiadomości).

e) Wszelka publikacja linków na forum, wymusza uprzednie sprawdzenie prawdziwości zamieszczanego linku.

f) Obowiązkiem piszącego post jest śledzenie losów swojego postu, sprawdzanie odpowiedzi oraz ewentualnych uwag adminów.

g) Mile widziane będą stosowne podziękowania naszemu dobroczyńcy który spełnił naszą prośbę. Kto wie, czy kiedyś nie będziemy znowu potrzebowali jego pomocy. Podziękować można na dwa proste sposoby:

- Podziękuj w odpowiedzi na post.

- W tym samym poście wstaw oklask (klikając zieloną łapkę z kciukiem do góry) osobie, która nam pomogła.

9.) Sygnaturki (podpisy):

a) nie mogą zawierać tekstów niecenzuralnych i mogących obrazić daną osobę bądź grupę osób;

b) nie powinny zawierać w żadnej postaci linków do stron, blogów itp. Na tego typu działanie wymagana jest zgoda Wydawcy.;

c) nie wolno umieszczać w nich reklam stron WWW (od tego jest miejsce w profilu i w katalogu stron ( zakładka linki ) gdzie możesz podać adres swojej strony).

d) może zajmować maksymalnie 3 wiersze.

10.) Aktywni użytkownicy forum mogą liczyć na przyznawanie im specjalnych rang, widocznych w profilu użytkownika forum.

11.) Wszelkie skargi i uwagi na temat treści zawartych na forum można zgłaszać do administracji.

12.) Portal NIE odpowiada za treści opublikowane na forum przez osoby trzecie. Przyjmuje jednak uzasadnione wnioski o usuwanie postów (choć nie jest to obligatoryjne).

13.) Autorzy postów godzą się, że treść ich wpisów może zostać w części lub w całości użyta na stronie głównej w celach informacyjnych.

14.) Wszelkie wątki zawierające dyskusje całkowicie bezsensowne i bezwartościowe, będą przenoszone do kosza lub usuwane tak samo wątki służące nabijaniu postów lub zawierające bezcelowe kłótnie użytkowników

15.)Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają od moderatorów ostrzeżenie, a posty takie będą usuwane.

15.) Osoby łamiące niniejszy regulamin muszą liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania takimi jak zablokowanie konta lub jego usunięcie.

17.) Zablokowania lub usunięcia konta dokonuje administrator na wniosek moderatora forum.

18.) Moderator forum ma prawo wysłać na Priv użytkownika ostrzeżenie z krótkim uzasadnieniem i prośbą o edycję i zmianę spornego postu. Moderator Steve Hackett Genesis Revisited Ii scaricare wyznacza czas na zmianę postu według własnego uznania. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do ostrzeżenia wysłanego na Priv, moderator ma prawo takie ostrzeżenie dodać do jego postu wpisując je czerwoną czcionką.

19) Moderator działa w imieniu wydawcy, dlatego niepodporządkowanie się jego zaleceniom jest rozumiane jako niepodporządkowanie się zaleceniom wydawcy.

20.) Moderator ma prawo samodzielnie usunąć sporny post oraz wnioskować do wydawcy o czasowe lub bezterminowe zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika, który nie zastosował się do jego zaleceń.

21.) Każdy z użytkowników, ma prawo do jednego nieposłuszeństwa moderatorowi.

22.) Spory na linii użytkownik – moderator rozstrzyga ostatecznie wydawca.

23.) Wydawca portalu może usunąć posty bez ostrzeżenia.

 

 

 

§ 10. Galeria zdjęć

 

1.) Korzystanie z galerii zdjęć portalu jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem tworzenia galerii i dodawania zdjęć jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w  portalul.

2.) Każdy użytkownik ma możliwość edycji własnych galerii i zdjęć, jak również dostęp do opcji ich usuwania.

3.) Zabrania się publikacji galerii i zdjęć, zawierających grafiki, materiały audio/video, pliki, linki, itp. naruszające normy etyczne i społeczne, a w szczególności nawiązujące do treści pornograficznych, rasistowskich, ogólnie uznanych za obraźliwe, i innych naruszających, obowiązujące przepisy prawa. Ponadto wydawca sugeruje aby nie dodawać grafik i zdjęć o treściach politycznych i religijnych.

4.) Publikując zdjęcia i pliki graficzne, użytkownik musi pamiętać o zachowaniu majątkowych praw autorskich do zdjęć i grafik, Użytkownik przez sam fakt opublikowania materiałów w galerii zdjęć portalu marfish.pl oświadcza, iż przysługują mu wszystkie stosowne licencje, nadające prawo do publikacji treści zgodnie z prawem.

5.) Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści, w opublikowanych przez nich galeriach zdjęć.

6.) W przypadku naruszenia regulaminu, Wydawca portalu ma pełne prawa do wstrzymania/usunięcia materiałów opublikowanych przez użytkowników.

7.) Użytkownik publikujący zdjęcia w swojej galerii wyraża jednocześnie wstępną zgodę na wykorzystanie ich przez innych użytkowników ( autorów, blogerów) jako ilustracje do artykułów. Każdy autor i bloger przed wykorzystaniem zdjęć ma obowiązek uzyskania ostatecznej zgody od autora zdjęć. Autor zdjęć ma prawo nie wyrazić zgody na użycie swoich zdjęć w artykułach innych autorów.

 

 

§ 11. TV marfish

 

1.) Korzystanie z TV marfish jest całkowicie bezpłatne. Filmy zamieszczone w TV marfish dostępne są dla wszystkich internautów, także nie zarejestrowanych w portalu.

2.) TV marfish jest częścią blogów portalu. Publikować filmy mogą w TV marfish tylko użytkownicy posiadający uprawnienia blogera.

3.) TV marfish umożliwia dodanie pliku video bezpośrednio na serwer portalu.

4.) Zastosowanie mają przepisy § 7 niniejszego regulaminu

 

 

 

 

 

§ 12. Portale i serwisy powiązane

 

 

1.) Portale i serwisy powiązane portalu marfish.pl są własnością wydawcy portalu Marfish.pl - wędkarstwo i przygoda, który pełni w nich role: wydawcy, administratora głównego, moderatora i redaktora naczelnego.

2.) Wszystkie portale i serwisy powiązane znajują się w internecie pod adresami będącymi subdomenami adresu: http://marfish.pl.

3.) Obowiązującym regulaminem na wszystkich portalach i serwisach powiązanych jest niniejszy regulamin. Każdy portal i serwis powiązany może mieć swój wewnętrzny regulamin, zgodny z regulaminem portalu marfish.pl. 

4.) Administratorami i moderatorami portali i serwisów powiązanych są osoby wyznaczone przez wydawcę portalu marfish.pl.

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe


1.) Wydawca portalu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treści znajdujące się w opublikowanych (przez osoby trzecie) na portalu marfish.pl / artykułach / materiałach / blogach/galeriach zdjęć/ TV czy serwisach i portalach zależnych.

2.) Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści oraz kont / grup użytkowników łamiących regulamin główny jak również regulaminy poszczególnych działów, ze względów zagrożenia bezpieczeństwa całego portalu oraz pozostałych użytkowników.

3.) Wydawca jako właściciel i zarządca portalu dołoży wszelkich starań, aby cały portal marfish.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za telecharger jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich.

4.) Wydawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników portalu; lub informacji o użytkownikach udostępnianych  innym. Wydawca nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.) Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem  ogłoszenia.

 

 
Wydawca:
Marek Malman

Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

Kto jest On Line

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem