Pisz teksty i publikuj je za darmo

Jako właściciel Księgarenki Marfish, wychodzę z propozycją do wszystkich autorów tekstów. Pragnę namówić Was do publikowania ich na stronach Księgarenki. Teksty mogą dotyczyć różnych tematów, ale nie mogą obrażać niczyich …

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://marfish.pl/ § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep https://marfish.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, …