Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wykaz wód górskich w Okręgu PZW Nowy Sącz
Dorzecze Rzeka główna

Dopływ

Szczegółowe granice odcinków

Dozwolone przynęty

1

2

3

4

5

Wag

Orawa

Czarna Orawa

Od ujścia potoku Bukowski Strumyk 
w km 39,3 w miejscowości Podwilk 
do ujścia  potoku Zubrzyca w km 27,7 .
 

woda górska
sztuczna mucha
 

od ujścia potoku  Zubrzyca ( km 27,7) 
do Granicy Państwa w km 21,5
woda nizinna
każda przynęta

Orawa

Czarna Orawa

Zubrzyca

Od ujścia potoku Suchy w km 10,6 
do ujścia do Czarnej Orawy.

woda górska
sztuczna mucha

Syhlec

Od ujścia Kidanowskiego Potoku 
w km 10,4 do ujścia do Czarnej Orawy.

woda górska
sztuczna mucha

Lipnica

Od ujścia potoku Przywarówka 
w km 7,15 do ujścia do Czarnej Orawy.

woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Wisła

Raba

Od ujścia potoku Rokicinka w m. Rokiciny 
w km 119,1 do ujścia potoku Lubieńka 
w km 91,0.

woda górska
sztuczna mucha

Raby

Raba

Mszanka

Od ujścia potoku Łętówka w km 8,0 
do ujścia do rzeki Raby z wyłączeniem
wyszczególnio-nego poniżej odcinka.

woda górska
sztuczna mucha

Odcinek 50 m.  powyżej mostu kolejowego
do 50 m. poniżej mostu drogowego 
w m. Mszana Dolna.

matecznik
wędkowanie zabronione

Mszanka

Poręba

Od ujścia potoku Koninka w km 8,5 
do ujścia do Mszanki.

woda górska
sztuczna mucha

 

Dunajec

Czarny Dunajec

Od ujścia Antałowskiego Potoku 
w km 235,45 do ujścia Białego Dunajca 
w km 199,3.

woda górska
sztuczna mucha

Dunajec

Czarny Dunajec

Lepietnica

Od ujścia potoku Obidowiec  w km 11,6 
do ujścia do Czarnego Dunajca

woda górska
sztuczna mucha

Rogoźnik

Od ujścia potoku Ciche w km 10,4 
do ujścia do Czarnego Dunajca.

woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Dunajec

Biały Dunajec

Od ujścia potoku Poroniec w km 20,2 
do połączenia z  Czarnym Dunajcem 
w m. Nowy Targ

woda górska
sztuczna mucha 

Wisła

Dunajec

Od połączenia Czarnego i Białego Dunajca 
w km 199,3 do korony jazu 
w Waksmundzie

woda górska
sztuczna mucha

Od jazu w Waksmundzie do mostu 
w Knurowie w km 184,7

woda górska
sztuczna mucha i przynęty roślinne

Od mostu w Knurowie do mostu
drogowego"Pod Hubą"

woda górska
sztuczna mucha 
i przynęty roślinne

brzeg lewy od ujścia potoku Wronin 
do ujścia potoku bez nazwy
odgraniczającego od zachodu uroczysko 
PPN " Zamek Czorsztyn"
Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego
Wędkowanie z brzegu zabronione
brzeg  lewy od ujścia potoku bez nazwy
ograniczającego od zachodu uroczyska 
PPN "Wapiennik i  "Dolinki" do korony 
zapory w Niedzicy
Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego
Wędkowanie
 z brzegu zabronione
brzeg lewy, zatoka Harczygrunt między
uroczyskami PPN  "Wapiennik i Dolinki" 
a koroną zapory w Niedzicy
Strefa ochronna Pienińskiego
Parku Narodowego
Wędkowanie z łodzi 
i spod lodu zabronione
 brzeg prawy - Uroczysko PPN Rezerwat
Przyrody "Zielone Skałki"
Strefa ochronna Pienińskiego
Parku Narodowego
Wędkowanie z brzegu
zabronione

Wisły

Dunajec

Białka Tatrzańska

Od ujścia potoku Jaworowy w km 22,1 
do ujścia do zbiornika Czorsztyńskiego 
z wyłączeniem wyszczególnionego
poniżej odcinka
woda górska
sztuczna mucha
Odcinek 200 m  powyżej i 200 m. 
poniżej skał Kramnica i Obłazowa
Ścisły rezerwat Przyrody
"Przełom Białki 
pod
 Krępachami"

Wędkowanie zabronione

   

Niedziczanka

Od ujścia potoku Kacwin w km 3,25 
do ujścia do Zbiornika Sromowce Wyżne

woda górska
sztuczna mucha 
i przynęty roślinne

Dunajca

Niedziczanka

Kacwin

Od granicy Państwa w km 6,1 do ujścia 
do potoku Niedziczanka
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Wisła

Dunajec

Od zapory w Sromowcach Wyżnych 
w km 171,4 do ujścia Macelowego Potoku 
w km 160,2.
woda górska
przynęty sztuczne i roślinne
Rzeka graniczna
obowiązują
 przepisy
specjalne.

Ponadto obowiązuje 
dla lipienia
wymiar ochronny 35 cm, 
limit dzienny 1 szt.

    Od ujścia Macelowego Potoku do ujścia potoku Grajcarek Strefa ochronna
Pienińskiego Parku
Narodowego

Wędkowanie zabronione

      Od ujścia potoku Grajcarek w km 152,6 
do ujścia Kamienicy Łąckiej w km 133,3
woda górska
przynęty sztuczne 
i roślinne.

Zakaz połowu z brzegu lewego od ujścia
potoku Grajcarek 
do ujścia 
potoku Ociemny 
w Krościenku

Dunajec

Grajcarek

Od zapory rumowiskowej w km 3,45 
do ujścia do Dunajca,
woda górska
sztuczna mucha

Ochotnica

Od ujścia potoku Jaszcze w km 12,5 do ujścia do Dunajca woda górska
sztuczna mucha

Kamienica Łącka

Od mostu drogowego w m. Lubomierz
-Rzeki w km 20,4 do ujścia do Dunajca
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Wisła

Dunajec

Od ujścia potoku Kamienica Łącka 
do ujścia potoku Łubinka  w km 104,2
woda górska
przynęty sztuczne
i roślinne

Dunajec

Łubinka

Od stopnia betonowego przy ul. Chruślickiej
w km 3,77 do ujścia do Dunajca,
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Dunajec

Poprad

Od ujścia potoku Smereczek w km 62,6 
do ujścia od strony słowackiej 
potoku Kurčin 
(granica administracyjna miasta Muszyna)
woda górska
przynęty sztuczne 
i roślinne

Rzeka graniczna 
obowiązują
 przepisy
specjalne.

Ponadto obowiązuje 
dla lipienia wymiar
ochronny 35 cm, 
limit dzienny 1 szt.

Od ujścia potoku Kurčin do granicy Państwa
tzw. "Czarny Wir" między miejscowościami
Muszyna - Milik
woda górska
Przynęty sztuczne
i roślinne
Od tzw. "Czarnego Wiru" do ujścia potoku Łomniczanka w km 25,0 woda górska
przynęty sztuczne
i roślinne

Rzeka graniczna 
obowiązują przepisy
specjalne.

Ponadto obowiązuje 
dla lipienia wymiar
ochronny 35 cm, 
limit dzienny 1 szt.

Od ujścia potoku Łomniczanka 
do ujścia do Dunajca
woda górska
Przynęty sztuczne
i roślinne

Dunajec

Poprad

Muszynka

1. Od ujścia potoku Mochnaczka 
w km 12,4 do ujścia potoku Kryniczanka 
w km 4,8
woda górska
sztuczna mucha
2. Od ujścia potoku Kryniczanka 
do ujścia do Popradu
woda górska
sztuczna mucha
zakaz połowu 
1.01 -15.05.

Szczawnik

Od ujścia zapory rumowiskowej 
w km 6,6 do ujścia do Popradu
woda górska
sztuczna mucha

Wierchomla

Od zapory rumowiskowej w  km 1,9 
do ujścia do Popradu
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Dunajec

Kamienica Nawojowska

Od ujścia potoku Łabowiec w km 18,7 
do ujścia potoku Kamionka w km 6,8.
woda górska
sztuczna mucha
    Od ujścia potoku Kamionka do ujścia 
do Dunajca
woda górska
sztuczna mucha 
i przynęty roślinne

Dunajca

Kamienica Nawojowska

Potok

Homrzyski

Od zapory rumowiskowej w km 2,2 
do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej,
Woda górska
sztuczna mucha

Potok

Kamionka

Od ujścia potoku Królówka w km 5,0 
do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej.
woda górska
sztuczna mucha

Kamienica
Nawojowska

Kamionka

Królówka

Od początku korekcji stopniowej w km 5,3
do ujścia do potoku Kamionka
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Dunajec

Smolnik

Od początku zabudowy tj. zapory
rumowiskowej w km 13,9 do ujścia 
do Dunajca.
woda górska
sztuczna mucha

Łososina

Od ujścia potoku Chyszówki w km 51,8 
do ujścia potoku Słopnica w km 40,3 
w m. Tymbark
woda górska
sztuczna mucha
Od ujścia potoku Słopnica do ujścia 
potoku Białka w km 3,5
woda górska
przynęty sztuczne 
i roślinne. 
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01.

Dunajec

Łososina

Sowlina

Od ujścia potoku Mordarka do ujścia do Łososiny woda górska
sztuczna mucha 
i przynęty roślinne

Starowiejski

Od początku korekcji stopniowej 
w km 8,1 do ujścia potoku Mordarka
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Dunajec

Biała Tarnowska

Od ujścia potoku Mostysza w km 81,4 
do ujścia potoku Strzy- lawka w km 72,9 
w Grybowie
woda górska
Sztuczna mucha 
i przynęty roślinne
Od ujścia potoku Strzylawka 
do ujścia potoku Kaśna (Jastrzębianka) 
w km 50,8
woda górska
Przynęty sztuczne 
i roślinne. 
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01

Dunajca

Biała Tarnowska

Potok Jasienna

Od ujścia potoku Spólnik (Łyczanka) 
w km 6,3 do ujścia do rzeki 
Białej Tarnowskiej.
woda górska
sztuczna mucha

Wisły

Wisłoka

Ropa

Od ujścia potoku Ripka w km 71,5 
w m. Wysowa do ujścia potoku 
Zdynia w km 61,2.
woda górska
Przynęty sztuczne 
i roślinne.
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01

Wisłoki

Ropa

Zdynia

Od ujścia potoku Regetówka 
w km 9,9 w m. Smerekowiec 
do ujścia do Ropy
woda górska
Przynęty sztuczne 
i roślinne. 
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01

Wisły

Wisłoka

Ropa

Od zapory w Klimkówce do mostu drogowego na ul. Mickiewicza 
w Gorlicach
woda górska
Przynęty sztuczne 
i roślinne.
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01
Od mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach 
do ujścia potoku Stróżowianka w km 33,6.
Matecznik
wędkowanie zabronione

Wisłoka

Ropa

Sękówka

Od ujścia potoku Małastówka 
w km 10,5 do ujścia do Ropy
woda górska
Przynęty sztuczne 
i roślinne.
Zakaz spinningowania 
od 1.09 do 31.01

Informator zatwierdzono uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu 
Nr 68 z dnia 11 grudnia 2004 roku z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2005 roku.

Źródło : www.wcwi.pl/