Facebook  YT TwitterKM official linkedin logo tile

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Pierwszym pytaniem jakie przychodzi do głowy wędkarzowi, który staje nad brzegiem nieznanego jeziora jest pytanie: jak głębokie jest to jezioro? Doświadczonego wędkarza interesuje także jaka jest struktura dna, czy są w nim wypłycenia i zagłębienia ? Na te i inne pytania można znależć odpowiedź w genezie powstania danego jeziora.

  

Pojezierze Pomorskie leży w strefie wielkiej moreny czołowej bałtyckiej. Napotkać tu można wiele jezior o różnych kształtach i powierzchniach.Na terenie Pomorza zachodniego znajdują się pojezierza: Barlineckie, Dobiegniewskie, Drawskie, Ińskie, Myśliborskie, Szczecineckie, Trzcińskie i Wałeckie. Większość jezior na tym terenie powstała w konsekwencji aktywności lodowca. W pasie nizin nadmorskich występują jeziora przymorskie (przybrzeżne), ich powstanie nie wiąże się z działalnością lodowca. Zbiorniki te są odcięte od morza wąskimi piaszczystymi wałami i charakteryzują się dużą powierzchnią oraz niewielką kilkumetrową głębokością maksymalną. Jeziora te są pozostałością po dawnych zatokach morskich. Do tego typu jezior zaliczamy: Bukowo, Kopań, Resko Przymorskie, Jamno, Koprowo i Liwia Łuża.
 

 

W rejonie niziny szczecińskiej leży deltowe jezioro Dąbie, składające się z Dąbia Małego i Dąbia Dużego. Jego geneza związana jest z przepływowymi wodami Odry wschodniej (Regalicy), które na skutek swej działalności abrazyjno-akumulacyjnej odcięły i przekształciły w jezioro dawny obszar Zalewu Szczecińskiego. Akwenami deltowymi są również jeziora Wicko i Nowowarpnickie.


Najliczniejsza grupa jezior, jaka występuje na Pojezierzu Pomorskim jest pochodzenia lodowcowego. Najczęściej występują tu jeziora typu rynnowego. Są to jeziora wąskie i długie, przypominające doliny rzeczne o stromych brzegach i nierównym dnie z zagłębieniami i płyciznami. Geneza jezior rynnowych nie jest wyjaśniona do końca. Przypuszcza się, ze powstały one wskutek wypływania wód roztopowych z lodowca, który wyżłobił w podłożu głębokie bruzdy. (erozja glacifliuwialna) lub tez na skutek erozji subglacyjnej – zabierania materiału z podłoża przez lodowiec. Która z tych teorii jest prawdziwa, tego nie wiemy. Zajmijmy się więc czymś, co jest oczywiste. Cechą charakterystyczną bowiem wszystkich jezior rynnowych jest ich prostopadłe położenie w stosunku do głównych ciągów moren czołowych. Zazwyczaj jeziora te tworzą bardzo charakterystyczne ciągi widoczne niewątpliwie w okolicach Choszczna, Maszewa, Łobza, Świdwina i Wałcza. Przykładem jezior rynnowych są jeziora Miedwie i Płoń. To ostatnie na skutek silnych działalności akumulacyjnych, które spowodowały powolne acz skuteczne zasypywanie i spłycenie głębszych partii rynny, straciło swój typowo rynnowy charakter.


Do większych jezior rynnowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaliczamy także: Klępnicko, Dłusko, Lubie, Wąsocze, Raduń, Ostrowieckie i inne.
klepnickosat
Inną grupę jezior tworzą jeziora zaporowe moreny czołowej. Położone są one przeważnie po wewnętrznej stronie łuku moreny czołowej, który to łuk stanowi naturalną zaporę uniemożliwiającą spłyniecie wód. Jeziora te, jak się ocenia, mogły powstać na trzy sposoby: w efekcie zatamowania wody, bądź w skutek akumulacji lodowcowej, lub przez sfałdowanie materiału przed czołem lodowca. Są one ułożone równolegle w stosunku do walów morenowych, co je odróżnia od jezior rynnowych. Jednak kształtem przypominają one jeziora rynnowe z tą różnicą, że brzegi ich są niesymetryczne. Z jednej strony brzegu tych jezior spotykamy wysokie wały moreny czołowej, z drugiej zaś strony brzeg jest niski i łagodny. Przykładami takich jezior są jeziora: Komorze, Stubnica , Wilczkowo, Raduńskie, Adamowo i Barlineckie.

 

 


Zbiornikiem moreny czołowej jest też, znajdujące się na wyspie Wolin, jezioro Wisełka. Powstało ono prawdopodobnie na skutek wypełnienia wklęsłej kotliny wodą wytopioną z połaci martwego lądu. 

 

Kolejny typ jezior stanowią zbiorniki leżące na obszarach moreny dennej. Powstały one na skutek nierównomiernego nagromadzenia się materiałów morenowych, które obok wzniesień utworzyły także zagłębienia, które później wypełniła woda. Zbiorniki te są zazwyczaj duże i mają urozmaiconą linię brzegową z licznymi zatokami, półwyspami i wyspami. Ich dno jest nierówne a głębokości bardzo rożne przy czym są one rozłożone bardzo nierównomiernie. Przykładami większych jezior tego typu są jeziora Nowogardzkie, Drawsko, Wielimie, Ińsko, Wełtyńskie, Bytyń Wielki.
wielimiesat


bytynwielkisat
Ciekawym jeziorem z uwagi na genezę powstania jest jezioro Woświn, które częściowo jest jeziorem leżącym na obszarze moreny dennej, a częściowo zaporowym moreny czołowej.

Wytworem lodowca są także jeziora wytopiskowe powstałe w zagłębieniach po wcześniejszym wytopieniu się zagrzebanych ogromnych glacjalnych brył lodu. Należą do nich rzadkie jeziora sandrowe (sandrem nazywamy rozległy płaski stożek piaszczysto-żwirowy osadzony na przedpolu lodowca). Tymi jeziorami są jeziora leżące na sandrze Drawy: Strzeleckie i Pniewo.Jeziorami wytopiskowymi są także tak zwane oczka czyli niewielkie, nie przekraczające kilku hektarów jeziorka o kulistym kształcie. Jeziora te pozbawione są dopływu powierzchniowego. Nie sposób nie wspomnieć tu także o tak zwanych kotłach, które charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i jednocześnie dużą głębokością. Te ostatnie powstały na skutek wydrążenia przez wodę spadającą z dużej wysokości, lub na skutek stopienia się brył lodu pochodzących z krawędzi wycofującego się lodowca. Do jezior tego typu, choć z małym zastrzeżeniem, można zaliczyć jezioro Jeleńskie.


Na miejscu dawnego koryta rzeki Dziwny na wyspie Wolin leży jezioro Martwe należące do typu zakolowego. Ten typ jezior często spotykamy w dolinach Wisły, Warty i Bugu.Na skutek zalania wodą wyrobiska kredy powstały na przykład jeziora Turkusowe, Szmaragdowe czy Czarnogłowy.Na terenie Pomorza zachodniego, oprócz zbiorników naturalnych opisanych powyżej występują również jeziora antropogeniczne, czyli takie do których powstania przyczynił się człowiek. Na skutek przegrodzenia groblą cieku wodnego powstały na przykład jeziora: Cysterskie, Klasztorne, Marianowskie i inne. Portowe, to niegdysiejsze wyrobisko piasku i żwiru. Przyczyna powstania tego ostatniego mogła być tez inna, można o tym poczytać klikając na nazwę jeziora w tym artykule.

 


Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

Kto jest On Line

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem