Facebook  YT TwitterKM official linkedin logo tile

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Równie ważną jak glębokość jeziora i ukształtowanie jego dna jest informacja na temat żyzności wód danego zbiornika wodnego. Niektóre ryby takie jak sielawa wymagają czystej skąpożyznej wody, inne takie jak karaś mogą żyć w wodzie przesyconej składnikami organicznymi. Jednak większość gatunków ryb przystosowana jest do życia w wodach czystych acz zasobnych w substancje organiczne i roślinność. W tym artykule opisane są troficzne typy jezior zachodniopomorskich z uwzględnieniem gatunków ryb jakie w poszczególnych typach jezior występują najczęściej. Myślę, że informacje te przydadzą się wielu wędkarzom.

 

 

Trofizm to termin, który określa produktywność biologiczną zbiorników wodnych. Trofia zbiornika to także zespół czynników środowiskowych wpływających na żyzność danego zbiornika. Na trofizm ma wpływ bardzo wiele czynników między innymi ilość nawozów docierających do wody.
Trofia zbiornika zależna jest od zawartości miogenów w toni wodnej. Najważniejszymi biogenami są węgiel, wodór, azot i tlen, które wchodzą w skład białek, kwasów nukleinowych i innych związków organicznych.
Zależności między produktywnością biologiczną jeziora, rozumiana jako tempo procesu wytwarzania materii organicznej przez określona biocenozę (zespół populacji organizmów roślinnych i zwierzęcych danego środowiska, należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi) a cechami fizyczno chemicznymi wody dały podstawę do wyodrębnienia różnych typów troficznych jezior.
Do najważniejszych cech jezior, które decydują o stanie trofii , czyli żyzności danego zbiornika należą: morfologia, barwa i przezroczystość wody, nasycenie tlenem hipolimnionu ( dolna warstwa wody w jeziorze ), stężenie związków fosforu i azotu, ilość wapnia, substancji organicznych i humusowych a także obecność planktonu i bentosu.
Jeziora podlegają starzeniu się i zanikaniu. Tempo tego procesu uzależnione jest od ich pierwotnej głębokości i szybkości zamulania się.
Jeziora dzielimy na dwie grupy harmoniczna i dysharmoniczną. Pierwsza charakteryzuje się zrównoważeniem czynników środowiskowych i brakiem dominacji któregokolwiek z nich, druga natomiast podlega wyraźnej przewadze jednego czynnika.

W skład jezior harmonicznych wchodzą trzy grupy jezior. Oligotroficzna, mezotroficzne i eutroficzne.
Do stanu pierwotnego najbardziej zbliżone są jeziora oligotroficzne czyli skompożyzne. Charakteryzują się one dużą głębokością i wąską, płytką strefą przybrzeżną porośniętą skąpo hydrofitami. Stężenie substancji biogennych w tych zbiornikach jest bardzo małe a przezroczystość wody duża. W jeziorach tych natlenienie wód jest duże a spadek temperatury i dobre naświetlenie wód hipolimnionu powodują iż występuje tam tak zwane maksimum tlenowe. Na dużych głębokościach w tego typu jeziorach nasycenie tlenu przy dnie nie spada poniżej 50 -60 %. W zbiornikach tego typu zooplankton i fitoplankton jest bardzo ubogi i rozmieszczony równomiernie w całej objętości wody. Ciekawostka jest fakt iż w jeziorach tego typu organizmy bentosowe wykazują spore zróżnicowanie gatunkowe występując przy tym w małych ilościach. Tym samym liczebność ichtiofauny ( gatunków ryb zamieszkujących określony akwen ) w takich jeziorach jest mała i reprezentowana tylko przez sielawę, stynkę, sieję, ukleję okonia, płoć i wzdręgę. Jeśli zbiornik jest przepływowy w jego strefie przybrzeżnej występują duże ilości jazi.
Jeziora tego typu z czasem przekształcają się w jeziora eutroficzne. W Polsce jeziora oligotroficzne praktycznie nie występują. Na terenie województwa zachodniopomorskiego do tego typu zbiorników można zaliczyć antropogeniczne jezioro Szmaragdowe.
 

Jeziora mezotroficzne stanowią pośredni typ między oligarchicznymi i eutroficznymi. Charakteryzują się one średnią zawartością związków biogennych. Występująca w nich większa gęstość martwej i ożywionej zawiesiny, powoduje spłycenie tej warstwy wody, w której odbywa się produkcja materii organicznej. Substancje organiczne, które opadają na dno jezior tego typu ulegają mineralizacji już w warstwie przypowierzchniowej ( epilimnionie ), pewna jednak ich ilość opada poniżej zanim jeszcze ulegnie mineralizacji i przekracza granicę stref, w której równoważą się procesy twórcze i rozpadowe i wówczas poniżej tej granicy następuje gwałtowne obniżenie zawartości tlenu. Można wyróżnić dwa podtypy jezior mezotroficznych α-mezotroficzne ( powyżej 20%) i β-mezotroficzne ( poniżej 20% ). Ichtiofauna takich jezior jest różna dla poszczególnych podtypów. Jeziora α-mezotroficzne są zasiedlane przeważnie przez sielawę, sieję, stynkę, ryby karpiowate i okoniowate. Nie występuje w nich lin. Zaś jeziora β-mezotroficzne zasiedlane są zarówno przez sielawę jak i sandacza występującego w nich w dużej ilości. Ponadto występuje w nich leszcz, ploć, wzdręga oraz okoń, szczupak i stynka. Jeziora te mają dobrze rozwinięty pas roślinności przybrzeżnej, jest on jednak stosunkowo wąski.

Do jezior α-mezotroficznych zaliczyć można jezioro Ińsko i Kaleńskie. Natomiast jeziorami β-mezotroficznymi sa jeziora: Siecino, Drawsko, Komorze, Wisola, Miedwie, Bytyń Wielki, Morzycko, Jeleńskie… 
    Kalenskiesat         
 
 
 
 
       morzyckosat 
 


Jeziora eutroficzne, to kolejny typ jezior. Są przeważnie płytkie z bogato rozwiniętą strefą przybrzeżną. Woda tych jezior ma małą przezroczystość zaś dużą zawartość rozpuszczonych soli mineralnych. Wody tych jezior charakteryzują się też duża zawartością związków biogennych a ich intensywna mineralizacja prowadzi często do zużycia tlenu już w epilimnionie. Dno zbiorników tego typu pokryte jest grubą warstwą mułu, w którym gromadzi się metan i siarkowodór. Warunki tlenowe w toni tych jezior są zróżnicowane, co wpływa na nierównomierny rozkład planktonu w toni wodnej. Tuż przy powierzchni obficie gromadzi się w nich plankton roślinny, tworząc zakwity wody ( sinice ). Na dnie tych zbiorników obficie rozwijają się mięczaki tworząc mało zróżnicowaną gatunkowo faunę denną. Ichtiofauna tych jezior zdominowana jest przez leszcza, płoć i węgorza, występuje w nich także wzdręga, lin, okoń i szczupak. W tych jeziorach nie spotkamy jednak charakterystycznych dla jezior oligotroficznych ryb takich jak sieja i sielawa a także jazia. Roślinność tych jezior jest bardzo dobrze rozwinięta i zarasta je coraz bardziej. Kolejnym etapem rozwoju, a właściwie obumierania tych jezior ( teoretycznie ) jest ich przemiana w trzęsawisko a w kolejnej fazie w torfowisko. W województwie zachodniopomorskiem takimi jeziorami są: Pile, Wielimie, Dąbie, Woświn, Lubie, Krzemień, Płoń, Myśliborskie a także wszystkie jeziora przymorskie.

    wielimiesat   


       


   

 Małą produkcja pierwotną podobnie jak jeziora oligotroficzne charakteryzuja się również jeziora dysharmoniczne, do których zaliczamy zanikające jeziora dystroficzne zwane też polihumusowymi, jeziora saprotroficzne oraz jeziora alkalitroficzne. Zawierają one dużą ilość substancji humusowych. Tak duża ilość zawartego w nich węgla organicznego wynika z ich położenia wśród lasów iglastych lub torfowisk, z których substancje humusowe dostają się do wody. Z uwagi na dyżą ilość tych substancji woda ma często zabarwienie brązowe lub żółte a pH <7 kwa="" ne="" w="" zimie="" poziom="" tlenu="" tych="" zbiornikach="" spada="" do="" zera="" nic="" wiec="" dziwnego="" e="" faun="" denn="" jeziorach="" reprezentuj="" g="" wnie="" ochotkowate="" a="" sk="" ad="" ichtiofauny="" ograniczony="" jest="" ryb="" zdolnych="" prze="" y="" tak="" niekorzystnych="" warunkach="" czyli="" karasi="" lin="" p=""> 
Jeziora alkalitroficzne, to jeziora węglanowe. W ich wodzie znajduje się duża ilość wapnia i magnezu. Związki azotu i fosforu uwięzione są w osadach dennych. Co ciekawe w przydennych warstwach wody występuje bardzo duża zawartość tlenu. Ichtiofauna tych zbiorników podobna jest do ichtiofauny jezior β-mezotroficznych. W województwie zachodniopomorskim jeziora tego typu są przeważnie pochodzenia antropogenicznego. Przykładem mogą tu być jeziora Turkusowe i Czarnogłowy. 

Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

Kto jest On Line

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem