Share this post on:

Charakterystyka Puma Punku:

Puma Punku, co dosłownie oznacza „Brama Pumy”, to fascynujące stanowisko archeologiczne położone w Boliwii, w pobliżu starożytnego miasta Tiwanaku, około 15 kilometrów od brzegów jeziora Titicaca.. Zbudowane na wysokości około 3800 metrów n.p.m., Puma Punku zachwyca precyzyjną konstrukcją i imponującymi rozmiarami, co czyni je jednym z najbardziej zagadkowych miejsc w Ameryce Południowej.

Puma Punku zbudowane jest na prostokątnym planie o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu znajdowała się Brama Słońca, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7,81 × 5,17 × 1,07 metra. Brama ozdobiona jest symbolami i fryzami, kórych znaczenie do dziś nie zostało w pełni wyjaśnione Obok Bramy Słońca znajdują się liczne platformy, schody i monumentalne budowle, z których wiele zachowało się w imponującym stanie. Cała konstrukcja, ważąca według szacunków około 450 ton, składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Największy z monolitów ma wymiary 871 × 517 × 107 centymetrów. Materiałem budowlanym użytym do budowy był andezyt oraz czerwony piaskowiec. Materiał ten występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 kilometrów od zabytku, co rodzi szereg niewyjaśnionych pytań o sposób transportowania i obróbki tych gigantycznych głazów.

Jedna z teorii mówi o zastosowaniu tzw. geopolimerów do tworzenia kamiennych bloków. Nie byłyby więc one monolitami, ale blokami odlewanymi w formach, podobnie jak beton. W ten sposób znacznie łatwiej uzyskać powtarzalne bryły z precyzyjnymi wgłębieniami niż przy zastosowaniu obróbki kamieni.

Jednak to, co najbardziej intryguje w Puma Punku, to precyzja wykonania i ogromne rozmiary bloków skalnych, z których zbudowano kompleks. Niektóre z nich ważą nawet 100 ton, a ich idealne dopasowanie budzi pytania o to, jak starożytna cywilizacja Tiwanaku mogła dokonać tak imponujących wyczynów inżynieryjnych bez dostępu do współczesnych narzędzi i technologii. Dokładna metoda ich transportu i ustawiania pozostaje zagadką dla archeologów.

Funkcja:

Cel istnienia Puma Punku jest wciąż przedmiotem spekulacji. Uważa się, że mogło ono pełnić funkcję ceremonialną, administracyjną lub obserwatorium astronomicznego.

Naukowcy wysuwają różne hipotezy na temat funkcji Puma Punku. Niektórzy uważają, że było to centrum administracyjne lub religijne Tiwanaku. Inni sugerują, że pełniło ono rolę ceremonialną lub astronomiczną. Do dziś nie odnaleziono żadnych śladów osadnictwa w Puma Punku, co dodatkowo potęguje jego tajemnicę. Szacuje się, że kompleks zbudowano w VI wieku n.e., a jego upadek nastąpił około 1000 roku n.e.

Oprócz trudności z ustaleniem dokładnej daty, Puma Punku budzi również pytania o to, kto je zbudował i jakiej funkcji służyło. Brak pisemnych źródeł historycznych z tego okresu uniemożliwia uzyskanie bezpośrednich odpowiedzi na te pytania. Archeolodzy opierają się na analizie architektury, artefaktów i kontekstu archeologicznego, aby wysunąć hipotezy na temat jego funkcji.

Niestety, ze względu na brak pisemnych źródeł historycznych i skąpe dowody archeologiczne, trudno jednoznacznie określić, jakiej religii oddawano cześć w Puma Punku, o ile w ogóle pełniło ono funkcję religijną.

Istnieje wiele hipotez na ten temat, ale żadna z nich nie jest ostatecznie potwierdzona. Oto kilka możliwości:

 • Kult Illapa: Illapa, bóstwo gromu i błyskawic, było jednym z najważniejszych bóstw w panteonie religijnym Tiwanaku. Możliwe, że Puma Punku było poświęcone temu bóstwu, a imponujące budowle i platformy służyły do rytuałów i ceremonii ku jego czci.
 • Kult Mama Qucha: Mama Qucha, bogini płodności i ziemi, była również czczona przez Tiwanaku. Niektórzy badacze sugerują, że Puma Punku mogło być miejscem pielgrzymek i rytuałów związanych z tym bóstwem.
 • Kult gwiazd: Orientacja astronomiczna niektórych budowli w Puma Punku prowadzi do spekulacji, że miejsce to mogło być związane z obserwacjami astronomicznymi i kultem ciał niebieskich.
 • Szamanizm: Szamanizm odgrywał ważną rolę w wielu kulturach prekolumbijskich Ameryki. Możliwe, że Puma Punku było miejscem spotkań szamanów i odbywania się rytuałów szamańskich.

Należy jednak pamiętać, że to tylko hipotezy. Bez odkrycia bezpośrednich dowodów, takich jak rytualne przedmioty czy inskrypcje, trudno jest ostatecznie określić, jakie wierzenia religijne praktykowano w Puma Punku.

Istnieje hipoteza, że Puma Punku mogło pełnić funkcję kalendarza astronomicznego, opierająca się na orientacji astronomicznej niektórych budowli i platform.

W 2009 roku zespół naukowców kierowany przez Ivana Schulmana z Uniwersytetu Stanowego Ohio przeprowadził szczegółowe pomiary orientacji astronomicznej budowli w Puma Punku. Wyniki badań wykazały, że wiele z nich jest wyrównanych z dużą precyzją z ważnymi zjawiskami astronomicznymi, takimi jak wschody i zachody słońca w dni równonocy i przesilenia, a także z pozycjami niektórych gwiazd.

Badacze wysunęli hipotezę, że Puma Punku mogło być częścią złożonego systemu kalendarzowego, wykorzystywanego przez Tiwanaku do śledzenia pór roku, planowania ceremonii religijnych i przewidywania zjawisk astronomicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że teza o kalendarzu astronomicznym jest wciąż hipotezą i wymaga dalszych badań. Potrzebne są bardziej szczegółowe analizy i odkrycia archeologiczne, aby ostatecznie potwierdzić lub obalić tę hipotezę.

Warto również wspomnieć, że Puma Punku mogło pełnić funkcje wielorakie. Możliwe, że oprócz funkcji kalendarzowej, miejsce to służyło również do celów religijnych, administracyjnych i politycznych.

Kamienne bloki w kształcie litery H w Puma Punku: Zagadki i teorie

Bloki w kształcie litery H, to charakterystyczny element stanowiska archeologicznego Puma Punku w Boliwii. Te monumentalne kamienne konstrukcje, wykonane z andezytu i ważące nawet do 150 ton, wciąż budzą wiele pytań i spekulacji wśród badaczy.

Funkcja bloków:

Dokładna funkcja tych bloków H w Puma Punku pozostaje nieznana. Istnieje wiele hipotez na ten temat, ale żadna z nich nie została ostatecznie potwierdzona:

 • Bramy ceremonialne: Niektórzy badacze uważają, że bloki H mogły stanowić bramy ceremonialne lub wejścia do ważnych stref kompleksu. Ich imponująca wielkość i precyzyjne wykonanie sugerują, że mogły odgrywać istotną rolę w rytuałach i ceremoniach religijnych.
 • Elementy konstrukcyjne: Inna hipoteza sugeruje, że bloki H były elementami konstrukcyjnymi, podtrzymującymi platformy i inne budowle w Puma Punku. Ich charakterystyczny kształt mógł zapewniać stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
 • Symbole astronomiczne: Niektórzy badacze wysuwają teorię, że bloki H mogły mieć znaczenie astronomiczne. Ich orientacja względem słońca i gwiazd mogła służyć do wyznaczania pór roku, obserwacji zjawisk niebiańskich lub jako część kalendarza astronomicznego.
 • Znaczenie religijne: Istnieje również możliwość, że bloki H miały znaczenie religijne, symbolizując bóstwa lub kosmiczny porządek. Ich imponująca forma mogła służyć do wzbudzania czci i podziwu u wiernych.

Trudności w badaniach:

Rozwikłanie tajemnicy bloków H w Puma Punku jest utrudnione z kilku powodów:

 • Brak pisemnych źródeł: Kultura Tiwanaku, która zbudowała Puma Punku, nie pozostawiła po sobie pisemnych przekazów. Oznacza to, że musimy opierać się na interpretacji archeologicznych dowodów i ustnych przekazów.
 • Stanowisko archeologiczne: Puma Punku znajduje się na dużej wysokości i jest częściowo zniszczone, co utrudnia badania i rekonstrukcję pierwotnego wyglądu kompleksu.
 • Technologia Tiwanaku: Dokładne metody obróbki i transportu tak ogromnych kamieni przez Tiwanaku pozostają w dużej mierze niewyjaśnione.

Pomimo tych wyzwań, badania nad Puma Punku i jego kamiennymi blokami w kształcie litery H wciąż trwają. Naukowcy wykorzystują coraz bardziej zaawansowane technologie badawcze, aby odkryć więcej informacji na temat tej fascynującej cywilizacji i jej imponujących osiągnięć.

Obróbka kamienia

Dokładne metody, jakimi starożytni Tiwanaku obrabiali i transportowali ogromne bloki kamienne do budowy Puma Punku i innych imponujących budowli, wciąż pozostają przedmiotem badań i spekulacji. Naukowcy dysponują jedynie fragmentami dowodów archeologicznych i muszą opierać się na rekonstrukcjach i hipotezach.

Możliwe metody obróbki kamienia:

 • Narzędzia kamienne: Tiwanaku prawdopodobnie używali twardych narzędzi kamiennych, takich jak młoty, dłuta i skrobaki, do obróbki granitu i andezytu, z których zbudowano Puma Punku. Mogli również wykorzystywać technikę szlifowania kamieni piaskiem i wodą.
 • Ogień: Istnieją teorie, że Tiwanaku mogli wykorzystywać ogień do rozgrzewania kamieni, a następnie gwałtownego schładzania ich wodą, co powodowało pękanie i łamanie się kamienia na pożądane kawałki.
 • Drewniane kliny: Mogli również używać drewnianych klinów wbijanych w pęknięcia skały, aby powiększać je i rozłupywać kamień na mniejsze części.

Możliwe metody transportu:

 • Siła ludzka: Prawdopodobnie setki, a nawet tysiące ludzi pracowało wspólnie, aby przeciągnąć lub stoczyć bloki kamienne na miejsce. Mogli wykorzystywać drewniane rolki, tory z drewna lub kamienia, a także systemy dźwigni i lin.
 • Zwierzęta: Lama, zwierzę udomowione przez Tiwanaku, mogła być wykorzystywana do ciągnięcia mniejszych bloków kamiennych na krótkie dystanse.
 • Pochyłe płaszczyzny: Mogli budować ziemne rampy lub drewniane konstrukcje, aby ułatwić transport kamieni pod górę.

Należy również wspomnieć, że Tiwanaku mieli rozwiniętą sieć dróg i mostów, co ułatwiało im transport materiałów budowlanych.

Dokładne poznanie metod obróbki i transportu kamieni przez Tiwanaku jest niezwykle trudne ze względu na brak pisemnych źródeł historycznych i ograniczoną ilość zachowanych narzędzi. Badacze wciąż prowadzą wykopaliska i analizy, aby odkryć więcej informacji na ten temat.

Warto również wspomnieć, że imponujące budowle Tiwanaku, takie jak Puma Punku, są świadectwem ich niezwykłej wiedzy inżynieryjnej i umiejętności organizacyjnych. Nawet przy użyciu prostych narzędzi i technologii, zdołali zbudować monumentalne konstrukcje, które przetrwały tysiące lat.

Datowanie

Głównym problemem w datowaniu Puma Punku jest brak precyzyjnych źródeł historycznych i organicznych materiałów nadających się do badań radiowęglowych. Większość dostępnych informacji opiera się na analizie architektury, ceramiki i innych artefaktów odkrytych na terenie stanowiska, co prowadzi do rozbieżności w ustaleniach.

Istnieje kilka głównych hipotez na temat datowania Puma Punku:

 • Tradycyjna hipoteza: Większość archeologów datuje Puma Punku na okres pomiędzy VI a VII wiekiem n.e., co czyni je częścią późniejszej fazy rozwoju cywilizacji Tiwanaku. Hipotezę tę opierają na analizie stylów architektonicznych i ceramiki, a także na badaniach radiowęglowych przeprowadzonych na niektórych materiałach organicznych.
 • Hipoteza Posnansky’ego: Arthur Posnansky, polski archeolog, wysunął kontrowersyjną hipotezę, że Puma Punku jest znacznie starsze i może pochodzić nawet z 15 000 roku p.n.e. Opierał swoje twierdzenia na analizie orientacji astronomicznej budowli i innych czynnikach, jednak jego teorie nie zyskały szerokiego uznania wśród społeczności naukowej.
 • Inne hipotezy: Niektórzy badacze sugerują, że Puma Punku mogło zostać zbudowane w kilku etapach na przestrzeni tysięcy lat, co komplikuje ustalenie jego dokładnej chronologii.

Brak rozstrzygających dowodów i złożoność stanowiska sprawiają, że datowanie Puma Punku pozostaje wyzwaniem dla archeologów. Nowe badania i odkrycia mogą w przyszłości doprowadzić do bardziej precyzyjnego określenia wieku tego fascynującego miejsca.

Pomimo tych wyzwań, Puma Punku pozostaje jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. Monumentalna architektura, precyzyjna konstrukcja i tajemnicza przeszłość wciąż rozpalają wyobraźnię badaczy i miłośników historii.

Cywilizacja Tiwanaku

Tiwanaku, znani również jako Tiahuanaco, byli cywilizacją, która rozkwitała w Andach Środkowych w Ameryce Południowej w latach 500 p.n.e. do 900 n.e. Ich centrum religijne i polityczne, również o nazwie Tiwanaku, znajduje się w zachodniej Boliwii, w pobliżu jeziora Titicaca.

Cywilizacja Tiwanaku pozostawiła po sobie imponujący dorobek architektoniczny, obejmujący monumentalne piramidy, platformy ceremonialne, bramy i świątynie. Ich kamienne budowle, zbudowane bez użycia zaprawy, cechowała precyzja i kunszt, do dziś wprawiając w zdumienie badaczy.

Tiwanaku byli również mistrzami w dziedzinie rolnictwa, rozwijając systemy nawadniania i uprawy różnych roślin, takich jak kukurydza, ziemniaki i quinoa. Prowadzili też ożywiony handel z sąsiednimi cywilizacjami, wymieniając towary takie jak tekstylia, ceramika i metale.

Wpływ Tiwanaku na inne kultury Andów był znaczący. Ich styl architektoniczny, religijne praktyki i technologie rolnicze zostały przejęte przez wiele sąsiednich grup etnicznych. Uważa się, że Tiwanaku odegrali kluczową rolę w rozwoju cywilizacji Inków, którzy przejęli wiele ich osiągnięć.

Niestety, do dziś nie do końca poznane są przyczyny upadku cywilizacji Tiwanaku. Uważa się, że czynniki takie jak susza, konflikty wewnętrzne i zmiany klimatu mogły przyczynić się do ich schyłku.

Pomimo upadku, spuścizna Tiwanaku wciąż żyje w kulturach Andów. Ich imponujące budowle i bogata historia nadal fascynują badaczy i turystów z całego świata.

Tajemnice Puma Punku:

 • Pochodzenie: Nie ma pewności, kto zbudował Puma Punku. Początkowo przypisywano je kulturze Tiwanaku, jednak nowsze badania sugerują, że mogło ono powstać później, nawet po upadku Tiwanaku.
 • Technologia: Precyzyjna obróbka i transport megalitycznych bloków w Puma Punku budzą podziw i skłaniają do pytań o zaawansowane techniki budowlane stosowane przez ówczesnych budowniczych.
 • Zniszczenie: Puma Punku zostało poważnie zniszczone w wyniku trzęsień ziemi i rabunków. Do dziś zachowała się jedynie część oryginalnej konstrukcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Puma Punku, polecam następujące strony internetowe:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *