Share this post on:

Stara Ziemia i krzemowe drzewa

Czy na Ziemi przed Adamem rosły gigantyczne drzewa z krzemu, wyższe od szczytów gór? Jeśli tak, kto i jakimi narzędziami je ściął?

Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w tym artykule, a także w filmie, który przedstawia dowody na istnienie krzemowych gigantów.

Tekst i załączony film przedstawia hipotezę istnienia krzemowych drzew na Ziemi przed Adamem, opierając się na hipotezie przerwy biblijnej i dowodach spekulacyjnych.

Nauka nie potwierdza istnienia krzemowych drzew, ale nie wyklucza ich całkowicie.

Krzemowe giganty

Zanim opowiem o krzemowych drzewach, wrócę do teorii, którą już omawiałem na moim kanale YT i w jednym z moich artykułów. Teoria przerwy biblijnej będzie tutaj miała bardzo duże zastosowanie. Odegra ona bardzo ważną rolę w tych rozważaniach dotyczących starej Ziemi, którą mam zamiar odkryć.

Termin „teoria przerwy biblijnej” odnosi się do interpretacji pewnych fragmentów Biblii. Mowa tu o okresie historii Ziemi, który zawarty jest między pierwszym a drugim wersetem Księgi Rodzaju. Istnieje różne zrozumienie tego okresu, a jedna z interpretacji to tak zwana luka lub przerwa. W skrócie ta teoria zakłada, że pomiędzy pierwszym a drugim wersetem Księgi Rodzaju występuje pewna nieopisana przerwa, podczas której mogły zajść wydarzenia, które nie zostały zarejestrowane w tekście biblijnym.

W świetle odkryć archeologicznych, geologicznych, astronomicznych i paleontologicznych wiemy, że na Ziemi na długo przed pojawieniem się ludzi żyły dinozaury. Choć jeśli mowa o dinozaurach, to są tacy, którzy zaprzeczają ich istnieniu. Ale jeśli żyły dinozaury, to zapis o grzechu odnosi się jedynie do rodzaju ludzkiego, a nie do stworzeń istniejących wcześniej, które wyginęły na długo przed stworzeniem Adama. Zwierzęta bowiem nie mogą grzeszyć.

Drzewa krzemowe w Biblii i nauce

W Biblii nie ma ani słowa o drzewach krzemowych. Nie wspomina się o nich również w nauce.

Nauka stale się rozwija. Pamiętajmy także o tym, że nauka służy ideologiom, które są wygodne dla obecnie rządzących.

Dowody na istnienie drzew krzemowych?

Zwolennicy teorii spekulacyjnych, szczególnie tej dotyczącej drzew krzemowych, twierdzą, że dowodów na ich istnienie jest naprawdę bardzo dużo, znajdujemy je niemal na całej Ziemi, na wszystkich kontynentach.

Zwolennicy teorii krzemowych drzew opierają swoje argumenty na różnych dowodach, m.in.:

  • Skamieniałości: Zwolennicy teorii twierdzą, że odkryto skamieniałości drzew o strukturze przypominającej krzem. Naukowcy jednak nie potwierdzają tych twierdzeń.
  • Kształt gór: Niektóre góry, takie jak Wieża Diabła w Wyoming, mają kształt przypominający pnie drzew. Zwolennicy teorii twierdzą, że to pozostałości po krzemowych drzewach. Naukowcy tłumaczą jednak ten kształt procesami geologicznymi.
  • Wzmianki w starych tekstach: Niektóre starożytne teksty, takie jak Księga Henocha, opisują gigantyczne drzewa. Zwolennicy teorii interpretują te opisy jako dowody na istnienie krzemowych drzew. Należy jednak pamiętać, że te teksty nie są uznawane za kanoniczne przez wszystkie religie.

Czy drzewa krzemowe istniały?

Teoria istnienia drzew krzemowych na Ziemi jest wyzwaniem dla naukowców, którzy próbują zrozumieć, skąd wzięło się życie na naszej planecie. Chociaż wśród naukowców istnieje otwarta dyskusja na temat różnych form życia, w tym tych, które mogą opierać się na innych pierwiastkach niż węgiel, brak jest na dzień dzisiejszy konkretnych dowodów na istnienie drzew krzemowych.

Pytania i refleksje

Jednym z pytań, które się nasuwają, jest to, dlaczego wierzch tych pni jest płaski, w jaki sposób i przez kogo drzewa te zostały ścięte? Drugim bardzo ważnym pytaniem jest pytanie kluczowe w omawianej kwestii, a mianowicie czy kiedyś krzem mógł tak jak dzisiaj węgiel być pierwiastkiem życia?

Wciąż wiele pytań

Choć nauka nie potwierdza istnienia krzemowych drzew, pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Na przykład:

  • Jakie były warunki na Ziemi przed Adamem?
  • Czy w tym czasie mogły istnieć formy życia oparte na innych pierwiastkach niż węgiel?
  • Jakie są tajemnice ukryte w starożytnych tekstach?

To pytania, na które naukowcy wciąż szukają odpowiedzi.

Pamiętajmy, że nauka stale się rozwija. Nowe odkrycia mogą w przyszłości rzucić nowe światło na tę fascynującą tematykę.

Czy drzewa krzemowe rosły na Starej Ziemi?

Na to pytanie nie ma ostatecznej odpowiedzi. Istnieje wiele teorii i hipotez, ale brak jest twardych dowodów naukowych.

Kto i jak ściął krzemowe drzewa?

To pytanie pozostaje zagadką. Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Tutaj znajdziesz PODZIAŁ NA ERY I OKRESY DZIEJÓW ZIEMI >>>

W poniższym filmie omawiam teorię drzew krzemowych uznając ją za faktyczną. Szukając dowodów na istnienie krzemowych olbrzymów sięgam do Biblii, niebiblijnej Księgi Henocha, zaglądam także pod mikroskop, a przede wszystkim rozglądam się po świecie, tak naprawdę po internecie.

Życzę miłego oglądania.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *