Drzewa krzemowe – Czy Starą Ziemię w minionych epokach porastały krzemowe giganty?

Czy na ziemi rosły kiedyś olbrzymie krzemowe drzewa, których wierzchołki wznosiły się ponad chmury? Wiele wskazuje na to, że odpowiedź na to pytanie może być twierdząca. Pamiętać jednak należy, że teoria drzew krzemowych nie ma naukowego poparcia i jest uznawana za pseudonaukową. Nie istnieją dowody na istnienie drzew zbudowanych z krzemu, a nasza obecna wiedza o biologii i chemii sugeruje, że takie struktury są niemożliwe z powodu różnic fundamentalnych właściwości krzemu i węgla jako podstawowych budulców życia, ale nigdy nie wiadomo, do jakich wniosków uczeni dojdą, odkrywając kolejne tajemnice naszej planety. Jeśli potraktujemy to pytanie jako hipotetyczne, nie będące wynikiem obecnej wiedzy naukowej, możemy umieścić teoretyczne drzewa krzemowe w erze prekambryjskiej, ponieważ prekambr to okres, który poprzedza pojawienie się wielu form życia, a nasza wiedza na temat tego okresu jest ograniczona. W rzeczywistości epoka prekambryjska obejmuje znaczną część historii Ziemi, a według tej fikcyjnej teorii drzew krzemowych mogłyby istnieć na początku tego okresu, gdy warunki byłyby niezwykle trudne do zbadania ze względu na brak znanych form życia i zapisów kopalnych. Możliwe też, że pojawiły się na Starej ziemi nieco później. Jak długo rosły one na starej ziemi i co lub kto przyczynił się do ich wyginięcia? Na odpowiedź na te pytania musimy poczekać.

Tutaj znajdziesz PODZIAŁ NA ERY I OKRESY DZIEJÓW ZIEMI >>>

W poniższym filmie omawiam teorię drzew krzemowych uznając ją za faktyczną. Szukając dowodów na istnienie krzemowych olbrzymów sięgam do Biblii, niebiblijnej Księgi Henocha, zaglądam także pod mikroskop, a przede wszystkim rozglądam się po świecie, tak naprawdę po internecie.

Życzę miłego oglądania.

https://www.youtube.com/watch?v=zrEse8yQ4u4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *