Share this post on:

Arka Przymierza, znana również jako Skrzynia Przymierza, to jedno z najbardziej niezwykłych i świętych artefaktów opisanych w Biblii. W Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Wyjścia oraz Księdze Powtórzonego Prawa, znajdujemy wersety opisujące budowę, przechowywanie, rolę i niebezpieczeństwa związane z Arka Przymierza.

Budowa i Przechowywanie Arki

Wersety biblijne, takie jak Wyjście 25:10-22, opisują precyzyjne instrukcje dane Mojżeszowi przez Boga dotyczące budowy Arki Przymierza. Miała ona być wykonana z drewna akacjowego i pokryta czystym złotem, z dwoma złotymi cherubinami na jej wieku. Werset ten przedstawia także szczegóły dotyczące Miejsca Spotkania, gdzie Arka miała być przechowywana.

Rola Arki Przymierza w Bitwach

Arka Przymierza odgrywała kluczową rolę w życiu izraelskiego ludu, zwłaszcza podczas podróży przez pustynię oraz bitew. W Księdze Powtórzonego Prawa 20:1-4 czytamy o tym, jak Arka była symbolem obecności Boga wśród Izraelitów. Podczas bitew Arka wędrowała z wojskami, co miało przynosić szczególne błogosławieństwo i wsparcie od Boga.

Niebezpieczeństwo Dotknięcia Arki

Arka Przymierza była świętym obiektem, a jej dotknięcie przez nieupoważnioną osobę groziło śmiercią, zgodnie z opisem w 2 Samuel 6:6-7. Kiedy Uzza dotknął Arki, aby ją podtrzymać podczas jej przenoszenia, został natychmiast ukarany przez Boga. To zdarzenie podkreślało świętość Arki i konieczność przestrzegania jej świętych przepisów.

Aktualne Miejsce Arki Przymierza

Jednym z największych tajemnic związanych z Arką Przymierza jest jej obecne miejsce pobytu. W Biblii brak jest informacji na ten temat poza opisem z Księgi Jeremiasza 3:16, który mówi o czasach ostatecznych, gdy Arka nie będzie już pamiętana ani pragniona.

Współcześnie istnieją różne teorie na temat losu Arki Przymierza, ale żadna z nich nie została potwierdzona. Niektórzy wierzą, że Arka jest schowana w jakimś tajemniczym miejscu, podczas gdy inni uważają, że została zniszczona lub zagubiona w czasie dziejów.

Podsumowanie

Arka Przymierza pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych artefaktów biblijnych. Jej świętość, rola w historii Izraela i niebezpieczeństwo związane z jej dotknięciem czynią ją niezapomnianym elementem religijnej narracji. Pomimo że aktualne miejsce jej przechowywania pozostaje zagadką, jej znaczenie dla wiernych pozostaje niezmienne, przypominając o obecności Boga i przymierza z ludzkością.

Zachęcam do obejrzenia filmów, w których poruszam temat Arki Przymierza.

Arka Przymierza, znana również jako Skrzynia Przymierza, była zgodnie z Biblią drewnianym skrzynią pokrytą złotem, przechowującą kamienie z Dekalogiem (Dziesięciorgiem Przykazań), mannę i laskę Aarona. Znajdowała się w Świątyni Jerozolimskiej, ale jej losy po zburzeniu świątyni budzą wiele spekulacji i teorii. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  1. Ukrycie w grocie pod Świątynią Góry Garizim: Jedna z teorii sugeruje, że Arka mogła zostać ukryta w grocie pod Górą Garizim w Samarii. Teoria ta opiera się na interpretacji niektórych fragmentów Starego Testamentu i lokalnych legend.
  2. Wywiezienie do Etiopii: Według etiopskiej tradycji, Arka Przymierza została przeniesiona do Etiopii przez Menelika I, syna króla Salomona i królowej Saby. Według tej opowieści, Arka jest przechowywana w kościele św. Mariam Czion w Aksum.
  3. Ukrycie na górze Nebo: Inna teoria sugeruje, że Arka mogła zostać schowana na górze Nebo, gdzie Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną przed swoją śmiercią. Niektórzy wierzą, że miejscem tym mogła być jaskinia, w której schowano Arkę.
  4. Wojna etiopsko-włoska i ukrycie w Watykanie: Istnieją spekulacje, że podczas wojny etiopsko-włoskiej w 1935 roku Arka mogła zostać przeniesiona do Watykanu w celu ochrony przed zniszczeniem.
  5. Skarb w Rzymie: Niektóre hipotezy wskazują, że Arka mogła zostać przeniesiona do Rzymu i ukryta w jednym z tajemniczych miejsc w Watykanie lub pod samym miastem.
  6. Ukrycie w Jordanii: Inne teorie sugerują, że Arka mogła być przeniesiona do Jordanii, a konkretnie do jednej z jaskiń w tej krainie.

Pamiętajmy, że żadna z tych teorii nie ma potwierdzenia archeologicznego ani historycznego. Arka Przymierza pozostaje zaginiona, a jej losy są przedmiotem licznych spekulacji i legend.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *