Share this post on:

 Stowarzyszenie „Pirissani” zostało powołane do życia w dniu 11 października 2022 roku.

 Na zebraniu przyjęto Regulamin działalności stowarzyszenia, w którym określono cele stowarzyszenia. Ponadto wybrano przedstawiciela, którym został Marek Malman. 

 Stowarzyszenie Pirissani ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ulicy Dąbrowskiego 10a/3.

 W dniu 12 października 2022 roku złożono do Starosty Pyrzyckiego wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.

 W dniu 14 października 2024 roku Stowarzyszenie „Pirissani zostało wpisane do „Ewidencji stowarzyszeń zwykłych” pod numerem 26/2022/SZ.

 Numer identyfikacyjny REGON Stowarzyszenia „Pirissani”: 523492604.

 Numer Identyfikacji Podatkowej Stowarzyszenia „Pirissani”: 8531529571.

W roku kalendarzowym 2022 Stowarzyszenie „Pirissani” nie podjęło żadnych działań.

Cele działania Stowarzyszenia:

 1. działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. popularyzacja powieści i innych dzieł o tematyce fantasy,
 3. promowanie twórczości literackiej,
 4. wpieranie twórców literatury a literatury fantasy w szczególności,
 5. organizowanie spotkań literackich,
 6. pomoc w działalności wydawniczej dla samodzielnych wydawców książek,
 7. wspieranie czytelnictwa,
 8. organizowanie szkoleń literackich,
 9. doradztwo dla początkujących twórców,
 10. popularyzacja ziemi pyrzyckiej w tym zabytków, parków, terenów zielonych, rzek i jezior,
 11. ochrona ekologii i zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 12. integracja miłośników fantasy i miłośników ziemi pyrzyckiej,
 13. działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zdrowia,
 14. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców ziemi pyrzyckiej,
 15. troska o infrastrukturę ziemi pyrzyckiej,
 16. działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych,
 2. udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, których tematyka pokrywa się z celami stowarzyszenia,
 3. organizowanie spotkań autorskich pisarzy głównie fantasy,
 4. podejmowanie współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców,finansowanie przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców,
 5. organizowanie spotkań, festynów,
 6. organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych, składanie petycji,
 7. współpracę z samorządem lokalnym,
 8. organizowanie imprez plenerowych, kulturalno-oświatowych.
 9. Pozyskiwanie środków pieniężnych na swoją działalność,
Share this post on:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *