Pisz teksty i publikuj je za darmo

Jako właściciel Księgarenki Marfish, wychodzę z propozycją do wszystkich autorów tekstów. Pragnę namówić Was do publikowania ich na stronach Księgarenki. Teksty mogą dotyczyć różnych tematów, ale nie mogą obrażać niczyich …

Król Myśli fragmenty

Tom I rozdział 55 fragment. Ewrest Mentaunt początkowo myślał o tym, aby uciec z pola bitwy i ratować życie. Honor mu na to nie pozwolił. Dlatego, trzymając w ręku lordowską …